Condițiile de rezervare și garanția noastră

Aceștia sunt termenii și condițiile PRAGUE AIRPROT SHUTTLE, s.r.o., cu sediul social la Velvarská 25, Praga 6, cod poștal: 160 00, Republica Cehă, nr. de înregistrare: 05907683, website: www.prague-airport-shuttle.cz.

Un client care va utiliza serviciile PRAGUE AIRPROT SHUTTLE, s.r.o., cu sediul social la Velvarská 25, Praga 6, cod poștal: 160 00, Republica Cehă, nr. de înregistrare.: 05907683, acceptă în totalitate acești termeni și condiții comerciale și prin semnarea comenzii de achiziție sau a contractului sau prin aprobarea comenzii de achiziție confirmate, el decalră aprobarea sa expresă cu privire la acești termeni și condiții comerciale la care face referire comanda de achiziție sau contractul de transport . Un client care nu este de acord cu acești termeni și condiții nu are dreptul de a face orice document contractual cu Compania.

În lipsa unei convenții contrare, toate serviciile de transport (sau intermediere a acestor servicii) sunt furnizate în exclusivitate de taxiuri înregistrate fără un taximetru în conformitate cu Legea nr. 111/1994 Coll., privind transportul rutier, în conformitate cu  Sec. 21 par. 4 pe baza unui contract scris în prealabil și pentru vehiculele cu mai multe locuri, având o capacitate de mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, în calitate de transportator rutier de călători ocazional.

 

Termeni de bază

Compania – Compania este transportatorul sau agentul de transportare, PRAGUE AIRPROT SHUTTLE, s.r.o., cu sediul la  Velvarská 25, PragA 6, cod poștal: 160 00, Republica Cehă, nr. de înregistrare: 05907683, care asigură transportul și alte servicii, pe baza acestor termeni și condiții comerciale.

Client – O persoană sau companie care utilizează serviciile Companiei, pe baza unui ordin de cumpărare sau contract.

Service/transport – ca atare sau intermediere de transport, servicii turistice, sau alte servicii de transport pentru o comanda furnizate sau intermediate de către Companie.

Șofer – Un șofer este un angajat al TRANSPORT AEROPORT PRAGA, s.r.o. sau un șofer contractual pentru care PRAGUE AIRPROT SHUTTLE, s.r.o. intermediază un serviciu de transport.

 

Garanția de despăgubire

În cazul în care Compania nu a reușit să preia Clientul la momentul convenit din cauza unor circumstanțe neprevăzute și care au fost, din păcate, imposibil de influențat în orice fel, sau din vina Companiei, Clientul poate solicita despăgubiri pentru inconveniențele cauzate în funcție de termenii și condițiile comerciale menționate.

 

Metoda de introducere a ordinelor de compărare

Asigurăm toate serviciile pe baza comenzilor de cumpărare în avans. Comenzile de cumpărare pot fi plasate online de pe site-ul nostru sau, de asemenea, prin e-mail, prin telefon sau prin trimiterea unui SMS. Un contract pe baza căruia serviciile sunt furnizate de Companie pentru un Client este creat pe baza confirmării obligatorii a comenzii de aprovizionare. Confirmarea unei comenzi de cumpărare prin telefon sau SMS este considerată obligatorie atunci când este efectuată prin trimiterea unui SMS și confirmarea unui ordin de cumpărare prin e-mail sau a unui ordin de cumpărare plasat prin intermediul site-ului este considerată obligatorie atunci când este efectuată prin e-mail ( confirmarea de primire a unui ordin de cumpărare în sistem nu este considerată ca fiind obligatorie până la confirmarea de către Companie a comenzii de cumpărare). O comandă de cumpărare (sau o parte a acestuia) a confirmată de către companie este considerată ca obligatorie pentru ambele părți în cazul în care termenii și condițiile convenite în momentul de confirmare nu sunt încălcate. Condițiile esențiale sunt considerate a fi cu precădere conținutul ordinului de cumpărare (specificațiile de transport exacte și numărul de persoane care urmează să fie transportate), prețul transportului, metoda de plată, precum și momentul executării.

 

Plăți

În numerar

Când transferul sau alt serviciu este plătit în numerar, Șoferul sau reprezentantul Companiei acceptă numai coroane cehe (CZK) și valute care sunt opționale în timpul procesului de rezervare, de exemplu lire sterline (GBP), Euro (EUR), dolari americani (USD), și altele. Plățile în numerar în valută se bazează pe rata curentă de schimb valutar pentru coroana cehă din ziua de transport stabilită de Companie, și nu pe cursul de schimb valutar care a fost din ziua rezervării.

Prin card de plată

În cazul în care un client plătește prin card de debit sau de credit on-line sau direct la Șofer sau la reprezentantul Companiei, plata se poate face în următoarele valute: CZK, EUR, GBP, USD și cu card-uri ale căror  logo-uri  sunt afișate pe site-ul Companiei. În cazul în care un client plătește online în avans și Șoferul sau reprezentantul Companiei este informat cu privire la plată, nu este necesară imprimarea unui aviz de plată, etc., de exemplu.

Prin transfer bancar

O plată pe baza unei facturi (prin transfer bancar) este posibilă numai la cerere. Societatea poate solicita ca o factură pro-forma să fie plătită înainte de executarea unei comenzi de cumpărare; în caz contrar, Compania are dreptul de a anula comanda de cumpărare. Facturile pot fi emise numai în următoarele valute – CZK, EUR, USD, sau GBP. Pentru facturile emise pentru clienți străini cu un preț de transport de mai puțin de 5.000 de CZK, Compania are dreptul de a percepe o taxă de 200 CZK pentru primirea plății externe.

 

Document fiscal; confirmarea de primire a plății (depozit)

Pentru plățile efectuate direct la Șofer (prin card de plată sau în numerar), șoferul va da Clientului o confirmare de primire a plății (de obicei un document de taxe simplificat) în ziua de transport. Pentru plățile efectuate on-line pe site-ul Companiei, o confirmare de primire a plății în avans (depozit) pentru serviciul comandat va fi trimisă Clientului. Documentul de impozit final pentru o plată în avans (depozit) efectuată on-line se eliberează de către șofer în ziua de transport. În cazul în care un Client plătește pe baza unei facturi (prin transfer bancar), factura este emisă de către Societate și prețul include TVA. În cazul în care un document este emis direct de către Șoferul contractual, documentul fiscal poate – dar nu trebuie să – include TVA, în funcție de statutul Șoferului care poate fi sau nu plătitor de TVA înregistrat. Toate prețurile oferite de Societate sunt finale si includ TVA, dacă este cazul.

 

Metoda de plată pentru călătoria de întoarcere

În cazul în care o rezervare include călătoria de întoarcere sau un număr mai mare de călătorii, Clientul poate achita fie suma totală printr-o plată unică fie poate plăti pentru fiecare călătorie separat. Șoferul va da un aviz de comanda o plată / bon, precizând suma exactă plătită. Dacă ambele călătorii au fost plătite, Clientul va prezenta Șoferului avizul de plată / bonul pe drumul de întoarcere..

 

Plăți anticipate

Pentru comenzi de cumpărare în cazul în care punctul de îmbarcare se află în afara orașului Praga și pentru limuzine selectate (de exemplu, Hummer H200, Lincoln, sau Mercedes S), excursii, și ordinele de cumpărare, cu precădere pentru grupuri mai mari, Societatea poate solicita plata unui depozit care trebuie să se facă cel puțin 24 de ore înainte de ora determinată pentru îmbarcare. În astfel de cazuri Compania va informa Clientul asupra necesității de a plăti un depozit si a unei posibile metode de plată. În cazul în care un depozit solicitat nu este achitat, Compania are dreptul de a anula comanda de aprovizionare fără nici o compensație.

 

Modificări ale rezervări și condițiile de anulare

Transport obișnuit (transferuri)

Dacă un Client dorește, din varii motive, să-și schimbe sau anuleze rezervarea, Clientul poate face asta folosind interfața website-ului Companiei – http://www.prague-airport-shuttle.cz, trimițând un email sau prin telefon înaintea plecării – cu cel puțin două ore înainte de momentul de a fi preluat. Dacă un Client a plătit deja transportul și l-a anulat în limita de timp impusă, Compania îi va returna toți banii sau nu va emite chitanță pentru respectivul serviciu.

Transport ce implică punct de preluare în afara orașului Praga

Schimbările sau anulările transferurilor ce implică un punct de preluare altul decât orașul Praga sunt subiectul unor condiții diferite de anulare. Anularea trebuie făcută cu cel puțin 24 de ore înaintea momentului planificat pentru preluare; în caz contrar, Compania va aplica o taxă de anulare de 100%. Motivul pentru aplicarea unei taxe de 100% este acela că toate costurile asociate preluării vor fi fost deja aplicate pentru serviciul respectiv și nu mai pot fi anulate de către Companie.

Limuzine

Condiții de anulare altele decât cele pentru transferuri obișnuite se aplică în cazul schimbării sau anulării unui serviciu de limuzină (cum ar fi Lincoln, Hummer și clasa S de la Mercedes). Rezervarea trebuie anulată cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul preluării, în caz contrar, Compania va aplica o taxă de anulare de 100%. Motivul pentru aplicarea unei taxe de 100% este acela că toate costurile asociate preluării vor fi fost deja aplicate pentru serviciul respectiv și nu mai pot fi anulate de către Companie.

Tururi, croaziere, excursii și alte servicii

O rezervare trebuie anulată cu cel puțin două ore înainte de momentul planificat al călătoriei; în caz contrar, Compania va aplica o taxă de anulare de 100%. Pentru grupuri sau rezervări mai mari, unde e necesară o plată anticipată, rezervarea trebuie anulată cu cel puțin 24 de ore înainte de a începe respectivul eveniment; în caz contrar, Compania va aplica o taxă de anulare de 100%. Motivul pentru aplicarea unei taxe de 100% este acela că toate costurile asociate preluării vor fi fost deja aplicate pentru serviciul respectiv și nu mai pot fi anulate de către Companie.

 

Rambursări; compensații

Dacă un Client a anulat un serviciu preplătit online și are dreptul la o rambursare, banii vor fi returnați în contul cardului folosit pentru plata respectivului serviciu. Dacă se dorește o altă variantă, toate solicitările de returnare a banilor și solicitările de despăgubire, dacă există, trebuie făcute în scris sau prin email în termen de 30 de zile. După trecerea acestei perioade de timp, Clientul nu mai are dreptul la rambursare (compensație). În acest caz, orice plângere a Clientului va fi anulată adecvat. Compensațiile pentru orice prejudiciu / neplăcere cauzată sunt limitate la o sumă maximă egală cu prețul transportului pentru o rezervare individuală și nu pot depăși 2000 CZK.

 

Plângeri

În cazul oricărei probleme, trebuie urmată următoarea procedură de gestionare a plângerilor. Dacă un Client dorește să facă o plângere pentru prejudicii, Compania trebuie informată imediat în privința situației apărute oricare ar fi natura problemei. În cazul în care un Client nu își găsește Șoferul sau are orice altă problemă cu un serviciu anume comandat, acesta va contacta imediat Compania la telefon folosind numărul de telefon care i s-a dat. Dacă o problemă nu se rezolvă imediat sau în limitele impuse de natura problemei, Clientul informează Compania cu privire la acest fapt prin email sau în scris și oferă toate detaliile legate de plângere. Apoi plângerea va fi investigată cât mai curând posibil, de obicei în termen de câteva zile.

 

Obligațiile Clientului

Clientul este obligat să se comporte conform instrucțiunilor Șoferului pe durata transportului și, în general, să urmeze regulile aplicabile de siguranță în transport. Clientul ia în considerare că a fost notificat cu privire la toate circumstanțele, inclusiv la regulile de siguranță, înaintea transportului. Clientul se obligă de asemenea să nu deterioreze echipamentul și spațiile în care este transportat ale transportatorului în nici un fel și să le păstreze curate. Clientul este conștient că este răspunzător pentru daunele pe care le cauzează Companiei sau transportatorului comandat prin comportamentul Clientului dacă obligațiile menționate sunt încălcate. Mai departe, Clientul este obligat să înceapă călătoria la momentul convenit, cu excepția cazurilor când factori care nu sunt sub controlul său îl împiedică de la asta, cum ar fi motivele menționate mai sus.

 

Validitatea termenilor și condițiilor comerciale

Acești termeni și condiții comerciale sunt valide pentru o perioadă nedeterminată, începând cu 13 martie 2015. Dacă acești termeni și condiții suferă modificări, fapt pe care Compania și-l rezervă, termenii și condițiile comerciale aplicabile pentru un Client sunt aceia de la momentul semnării contractului sau de la momentul în care se trimite confirmarea comenzii serviciului.