Anteliaat ehtomme korvaavat kuljetuksesi Prahassa, jos sattuu jokin ennakoimaton tilanne. Mikään ei ole meille tärkeämpää kuin hoitaa asiakkaitamme hyvin.

Takaamme rahat takaisin, jos sinulla on pätevä syy tai et ole tyytyväinen Prahan  kuljetuspalveluun Vaikka et ole maksanut etukäteen kuljetuspalvelua meille, olet silti oikeutettu korvaukseen.

 

Lupauksemme

Jos emme nouda sinua astettuna aikana johtuen ennakoimattomista olosuhteista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme, hyvitämm sinulle aiheutuneet haitan ehtojemme mukaisesti. Saadaksesi korvaus, ota meihin yhteyttä välittömästi, jos et löydä kuljettajaa kun saavut lentokentälle, niin kuin oli sovittu. Huomaa, että emme maksa suurempaa korvausta kuin mitä varauksesi kustannukset Prahan kuljetusplaveluissa ovat. Kaikki korvausvaatimukset ovat tehtävä 30 päivän kuluessa (sähköpostitse). Määräajan jälkeen sinulla ei ole oikeutta palautukseen tai  korvauksiin,  mutta voimme silti tutkia valituksen.

 

Matkustaja, joka käyttää yhtiön PRAGUE AIRPORT TRANSFERS s.r.o., osoite: Komornická 1982/7, 160 00 Praha, ID nro.: 27593622, palveluksia, hyväksyy seuraavat ehdot ja allekirjoittaessaan tai tilatessaan tai tehdessään varauksen ilmoittaa nimenomaisen suostumuksensa näihin ehtoihin, joihin kyseinen tilaus tai sopimus liittyy. Asiakas, joka ei hyväksy näitä ehtoja, ei ole oikeutettu tekemään tai allekirjoittamaan minkäänlaista kirjallista sopimusta yllä mainitun yhtiön kanssa.

 

Sopimusehtojen pääkohdat

Yhtiö – kuljetusyritys tai kuljetuksen välittäjä on PRAGUE AIRPORT TRANSFERS s.r.o., jonka osoite on Komornická 1982/7, 160 00 Praha, ID nro.: 27593622, joka tarjoaa kuljetuksen näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakas – yksityishenkilö tai yritys, joka käyttää yllä mainitun yhtiön palveluksia varauksen tai sopimuksen perusteella.

Palvelu/ Kuljetus – Asiakkaan kuljetus tai kuljetuksen välitys, jonka yllä mainittu yhtiö hoitaa tai välittää.  

 

Tilaustavat

Kaikki palvelut toimitetaan ennakkotilausten perusteella; jos kuitenkin tarvitset ajoneuvoa välittömästi, voimme normaalisti toimittaa sinulle auton 15 minuutissa. Tilaukset voi tehdä verkossa omalla sivustollamme, jossa asiakastilisi luodaan automaattisesti, mutta myös sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen käyttäytymään kuljetuksen aikana kuljettajan ohjeiden mukaisesti ja noudattamaan liikenteen turvamääräyksiä. Asiakas hyväksyy, että häntä on valistettu kaikista olosuhteista, turvamääräykset mukaan lukien, ennen kuljetuksen alkamista. Asiakas myös sitoutuu olemaan millään tavalla vahingoittamatta kuljetusyrityksen tiloja ja huolehtimaan ajoneuvon siisteydestä. Rikkoessaan käytöksellään edellä mainittuja velvoitteita, asiakas on tietoinen olevansa vastuussa yllä mainitulle yhtiölle, sen välittämälle toiselle kuljettajalle, tai ajoneuvolle aiheuttamastaan vahingosta. 
Asiakas on lisäksi velvollinen nousemaan ajoneuvoon sovittujen aikarajojen puitteissa, paitsi mikäli todistettavat asianhaarat estävät häntä saapumasta kuljetukselle ajoissa, esimerkiksi yllä mainituista syistä.

 

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, alkaen 1. kesäkuuta 2013. Yhtiö varaa oikeuden suorittaa ehtoihin muutoksia ja siinä tapauksessa asiakasta koskevat ja sitovat ne ehdot, jotka ovat voimassa sopimuksen allekirjoitushetkellä tai hetkellä, jolloin voimassa oleva tilaus lähetettiin tai suoritettiin.