Med våre sjenerøse vilkår og betingelser blir du kompensert for din Prague-transport i tilfelle av uforutsette omstendigheter. Ingenting er mer viktig for oss å enn behandle våre kunder bra.

Vi garanterer dine penger tilbake hvis du har en gyldig grunn hvorfor du ikke var fornøyd med tjenesten vår. Engang om du ikke har betalt på forhånd kan du fortsatt kreve kompensasjon.

 

Vårt løfte

Om vi mislykkes med å hente deg på arrangerte tidspunktet på grunn av forutsette omstendigheter som er ute av kontroll, skal vi kompensere deg for oppståtte problemer. For å ha rett til kravet må du ta kontakt med oss med en gang om du ikke kan finne din sjåfør på flyplassen på det tidspunktet du oppga. Vennligst merk at vi ikke skal betale kompensasjon større enn kostnaden av reisen du har bestilt. Alle refusjoner og krav på kompensasjon må gjøres innen 30 dager (på mail). Utover denne perioden har du ikke krav til refusjoner/kompensasjoner, men vi skal fortsatt undersøke klagen din.

 

Kunden som bruker tjenestene til vårt selskap, PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, Inc. som er lokalisert i Komornická 1982/7, Praha, Postnummer 160 00, ID –nr.:27593622, aksepterer disse vilkårene, og ved å signere eller fylle ut bestillingen eller kontrakten, eller gjør en reservasjon, erklærer uttrykkelig samtykke til disse vilkårene og betingelsene som bestillingen eller kontrakten refererer til. Kunden som ikke er enig med disse vilkårene skal ikke ha rett til å innelevere eller signere noe kontraktsmessig dokument med selskapet.

 

Grunnleggende Kontraktvilkår

Selskapet – en transportør eller en formidler av transport PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, Inc. som er lokalisert i Komornická 1982/7, Praha, Postnummer 160 00, ID –nr.: 27593622, tilbyr transport under disse vilkårene

Kunden – en person eller et selskap som bruker tjenestene til selskapet på grunnlag av bestillingen eller kontrakten

Tjenesten/Transporten – Transport eller transportmekling for Kunden, forutsatt eller formidlet av Selskapet

 

Ulike Måter å Bestille på

Alle tjenester leveres i form av forhåndsbestillinger, likevel, hvis du trenger et kjøretøy umiddelbart, er vi vanligvis i stand til å kunne tilby en bil innen 15 minutter. Bestillinger kan gjøres online via vår nettside, hvor kontoen blir automatisk opprettet, deretter via e-post eller per telefon.

 

Kundens Ansvar

Kunden er under transport forpliktet til å oppføre seg i henhold til førerens instruksjoner og følge transportsikkerhetsforskriftene. Kunden erkjenner at han har blitt informert om alle forholdene, inkludert sikkerhetsforskrifter, før transport. Kunden forplikter seg også til å ikke på noen måte skade transportørens fasiliteter og å opprettholde ryddighet av kjøretøyet. Hvis brudd disse forpliktelsene foreligger, er Kunden inneforstått med ansvaret for de skader som er forårsaket av hans/hennes handlinger til Selskapet eller den bestilte transportøren.
Kunden plikter også å møte opp til transporten innen avtalt tid med mindre objektiv virkelighet hindrer ham/henne fra ombordstigning av transporten i tide, for eksempel for de grunner som er nevnt ovenfor.

 

Gyldighet for Vilkår og Betingelser

Disse vilkårene gjelder for en ubestemt periode etter 1.juni 2013. Ved endringer i disse vilkårene, som er reservert for selskapet, anses Kunden å være bundet av vilkårene i den versjonen som gjelder på det tidspunktet avtalen ble inngått, eller gyldig kjennelse ble sendt eller plassert.