Rezervacijos sąlygos ir mūsų garantijos

PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. pervežimo komercinės sąlygos ir taisyklės su registruotu ofisu, kurio adresas yra Velvarská 25, Praha 6, pašto kodas 160 00, Čekijos Respublika, registracijos numeris – 05907683, internetinis tinklapis www.prague-airport-shuttle.cz.

Pirkėjas, kuris naudojasi Prahos oro uosto s.r.o. paslaugomis, kurio registruotas ofisas yra adresu Velvarská 25, Praha 6, pašto kodas 160 00, Čekijos Respublika, registracijos numeris – 05907683, pilnai sutinka su šiomis komercinėmis sąlygomis ir taisyklėmis ir patvirtindamas savo užsakymą ar pasirašydamas kontraktą pareiškia visišką sutikimą su šiomis komercinėmis sąlygomis ir taisyklėmis, kurios nurodytos užsakymo ar transportavimo sutartyje. Pirkėjas, kuris nesutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis neturi teisės sudaryti jokio kontrakto su šia kompanija.

Jeigu nesusitarta kitaip, visas transporto paslaugas (ar tarpininkavimas šioms paslaugoms) suteikia tik registruoti taksi be taksometro pagal aktą numeriu 111/1994 Coll.,kelių transportui, pagal Sec. 21 par. 4 dėl išankstinės raštiškos sutarties ir dėl daugiavietės transporto priemonės, kurioje yra daugiau nei 9 sėdimos vietos įskaitant ir vairuotojo, kaip transporto priemonės keleivio.

 

Pagrindiniai terminai

Kompanija – kompanijos vežėjas ar agentas, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., su registruotu adresu Velvarská 25, Praha 6, pašto kodas 160 00, Čekijos Respublika, registracijos numeris – 05907683, kuris užtikrina transporto priemonę ar kitas paslaugas remiantis šiomis komercinėmis sąlygomis ir taisyklėmis.

Klientas – asmuo ar kompanija, kuri naudojasi kompanijos paslaugomis remiantis užsakymu ar sutartimi.

Paslaugos/transportas – pats transportas ar tarpininkavimas transportui, kelionės paslaugos, ar kitos paslaugos klientui tiesiogiai ar tarpininkaujant kompanijai.

Vairuotojas – vairuotojas yra PRAGUE AIRPORT SHUTTLE s.r.o. darbuotojas arba tarpininkaujant Prahos oro uosto pervežimų s.r.o. kompanijai pagal sutartį dirbantis vairuotojas.

 

Kompensacijos garantija

Jei kompanija nesugebėjo paimti kliento susitartu laiku, dėl nenumatytu aplinkybių ir nebuvo įmanoma įtakoti jokiais būdais, ar dėl kompanijos klaidos, klientas gali reikalauti kompensacijos už patirtus nepatogumus pagal minėtas komercines sąlygas ir taisykles.

 

Užsakymo pateikimo būdai

Mes iš anksto užtikriname visas paslaugas remiantis užsakymu. Užsakymas gali būti pateiktas internetu mūsų svetainėje ar elektroniniu paštu, telefonu, ar SMS žinute. Kompanijos sudaryta sutartis remiantis teikiamomis paslaugomis klientui remiantis privalomu užsakymo patvirtinimu. Užsakymo patvirtinimas telefonu ar SMS žinute laikomas įpareigojančiu kada yra atliekamas SMS žinutės išsiuntimu, bei el. Paštu atlikto pirkimo patvirtinimu arba užsakymas, kuris buvo atliktas mūsų internetinėje svetainėje laikomas įpareigojančiu kada yra atliekamas el. paštu (gavus užsakymo patvirtinimą sistemoje nėra laikomas privalomu tol, kol užsakymas nėra patvirtintas kompanijos). Kompanijos patvirtintas užsakymas (ar dalis jo) privalomai suderintas abiejų šalių, nepažeidžiant sąlygų ir taisyklių užsakymo patvirtinimo metu. Svarbiausios užsakymo sąlygos turi būti išdėstytos sutartyje (tiksli transporto priemonė, transportuojamų žmonių kiekis), transporto priemonės kaina, mokėjimo būdas ir tiksli data ir laikas užsakymo vykdymui.

 

Mokėjimai

Grynais pinigais

Kai transportavimas ar kitos paslaugos yra apmokamos grynais pinigais, kompanijos vairuotojas ar įgaliotas asmuo priima tik Čekiškas kronas (CZK) arba valiutą pasirinktą užsakymo metu pvz.: angliškus svarus (GBP), eurus (EUR), amerikietiškus dolerius (USD), ir t.t. Mokėjimas grynais pinigais užsienietiška valiuta remiasi tą dieną esamu čekiškos kronos kursu, kada yra atliekamas mokėjimas, bet ne tuo kursu, kuris buvo užsakymo dieną.

Mokėjimas kortele

Jei klientas moka debeto ar kredito kortele internetu ar tiesiogiai vairuotojui ar kompanijos atstovui, mokėjimas gali būti atliktas šia išvardinta valiuta – CZK, EUR, GBP ir USD, ir tik kortelėmis, kurios išvardintos mūsų kompanijos internetinėje svetainėje. Jei klientas moka internetu iš anksto ir vairuotojas ar kompanijos atstovas yra iš anksto informuoti, nėra būtina turėti su savimi atspausdinto mokėjimo patvirtinimo.

Banko pavedimu

Mokėjimas pateikiant sąskaitą faktūrą (banko pavedimu) yra galimas tik pateikus užklausą. Kompanija gali reikalauti, kad sąskaita faktūra būtų apmokėta prieš suteikiant užsakymo paslaugas; jei ši sąlyga netenkina, kompanija turi teisę panaikinti užsakymą. Sąskaita gali būti išrašyta tik šia, išvardinta valiuta – CZK, EUR, USD ir GBP.  Dėl sąskaitų išduotų užsienio klientams su transporto kaina mažiau nei CZK 5,000, kompanija turi teisę imti 200 CZK aptarnavimo mokestį už užsienio mokėjimo aptarnavimą.

 

Mokėjimo dokumentas; mokėjimo gavimo patvirtinimas (užstatas)

Atliekant mokėjimą tiesiogiai vairuotojui (su mokėjimo kortele ar grynais pinigais), vairuotojas klientui išduoda mokėjimo patvirtinimą (dažniausiai paprastą apmokėjimo dokumentą) tą dieną kada paslauga yra teikiama. Patvirtinimai apie mokėjimą ar užstatą atliekant paslaugų pirkimą kompanijos internetinėje svetainėje klientui bus išsiųsti. Galutinio apmokėjimo dokumentą dėl išankstinio mokėjimo (užstato) internetu išduoda vairuotojas tą dieną, kada yra teikiama paslauga. Jei klientas moka pateikus sąskaita faktūrą (banko pavedimu), sąskaitą faktūrą išrašo kompanija ir į kainą yra įskaičiuota PVM. Jei dokumentai pasirašomi tiesiogiai su samdomu vairuotoju, mokėjimo dokumente gali – bet nebūtinai bus – įtrauktas PVM mokestis, tai priklauso ar vairuotojas yra registruotas PVM mokėtojas ar ne. Visos kainos pateiktos kompanijos yra galutinės ir su PVM mokesčiu.

 

Kelionės grįžtant apmokėjimo būdai

Jei rezervacijoje įtraukta atgalinė kelionė ar daugiau kelionės vienetų, klientas gali sumokėti visą sumą vienu metu arba mokėti už kiekvieną kelionę atskirai. Vairuotojas klientui išduos mokėjimo patvirtinimą/kvitą, nurodydamas konkrečią sumą, kuri buvo sumokėta. Jei buvo apmokėtos visos kelionės iš karto klientas turės pateikti patvirtinimą/kvitą vairuotojui kitos kelionės metu.

 

Išankstiniai apmokėjimai

Kompanija gali reikalauti užstato, kuris turi būti atliktas ne vėliau nei likus 24h iki užsakymo įvykdymo datos, kai užsakymai, kurių paėmimo taškas yra už Prahos ribų arba užsakant keliones su  pažymėtais limuzinais (pvz.: Hummer H200, Lincoln arba Mercedes S), arba užsakymai didelėms grupėms. Tokiais atvejais kompanija praneša klientui dėl reikalingo užstato ir būdų, kaip jį galima apmokėti. Jei reikalaujamas užstatas nebuvo sumokėtas, kompanija turi teisę atšaukti užsakymą, be jokių kompensacijos išmoku.

 

Užsakymo keitimas ir atšaukimo sąlygos

Įprastas transportas (pervežimai)

Jei klientas nori pakeisti ar atšaukti savo užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, klientas tai gali padaryti naudodamasis kompanijos internetine svetaine – www.prague-airport-shuttle.cz, išsiųsdamas elektroninį laišką arba telefonu prieš išvykimą – mažiausiai dvi valandos iki paėmimo. Jei klientas jau buvo sumokėjęs už transportą ir jį atšaukė per reikalaujama laiko limitą, kompanija pilnai sugrąžins visus pinigus arba nebus sąskaitų už paslaugas.

Transportas, kai paėmimas yra už Prahos ribų

Pakeitimai ir užsakymo atšaukimo sąlygos yra kitokios, kai paėmimo taškas yra už Prahos ribų. Užsakymo atšaukimas turi būti atliktas ne vėliau, kaip 24h iki suplanuoto paėmimo laiko, kitu atveju kompanija apmokestina atšaukimą 100%. Priežastis 100% apmokestinti atšaukimą, kad padengti visas kompanijos išlaidas, kurios buvo vykdant užsakymą, kuris nebuvo atšauktas.

Limuzinai

Atšaukimo sąlygos yra taikomos tokios pat kaip ir paprastam transportui ir taip pat tinka atšaukti ir limuzinus (tokius kaip Lincoln, Hummer, ir Mercedes S klasės). Rezervacija turi būti atšaukiama likus ne mažiau nei 24h iki suplanuoto paėmimo laiko, kitaip kompanija atšaukimą apmokestina 100%. Priežastis 100% apmokestinti atšaukimą, kad padengti visas kompanijos išlaidas, kurios buvo vykdant užsakymą, kuris nebuvo atšauktas.

Kelionės, kruizai, ekskursijos ir kitos paslaugos

Rezervacija turėtų būti atšaukiama likus ne mažiau kaip 2h iki planuojamos kelionės; kitu atveju kompanija apmokestina atšaukimą 100%. Didesnėms grupėms ar rezervacijoms, kurios reikalauja užstato, rezervacija privalo būti atšaukta likus ne mažiau nei 24h iki planuojamos kelionės pradžios, kitu atveju kompanija atšaukimą apmokestina 100%. Priežastis 100% apmokestinti atšaukimą, kad padengti visas kompanijos išlaidas, kurios buvo vykdant užsakymą, kuris nebuvo atšauktas.

 

Pinigų grąžinimas, kompensacija

Jei klientas atšaukė internetu apmokėtas paslaugas ir turi teisę susigrąžinti pinigus, pinigai automatiškai bus grąžinti į kortelę, kuri buvo panaudota pirkimo metu. Kitu atveju, visi reikalavimai dėl pinigų grąžinimo ar reikalavimai atlyginti žalą, jei tokia buvo, turi būti pateikta rašytine forma arba elektroninių paštu per 30 kalendorinių dienų. Po šio termino pabaigos klientas neturi teisės reikalauti grąžinti pinigus (kompensaciją). Bet koks kliento skundas tokiu atveju bus atmetamas. Kompensacija bet kokios sukeltos žalos/nesusipratimo yra nustatyta iki maksimalios vertės, kuri lygi vienai transporto rezervacijos kainai, bet neviršija CZK 2000.

 

Skundai

Bet kokiu problemos atveju, turi būti naudojama sekanti procedūra dėl skundų nagrinėjimo. Jei klientas nori pateikti skunda dėl žalos, kompanija turi būti informuota apie iškilusią situaciją iš karto, bet kokios problemos atveju. Jei klientas negali rasti savo vairuotojo ar turi kitų su užsakymu susijusių problemų, klientas su kompanija turi susisiekti nurodytu numeriu iš karto. Jei problema nėra iš karto išsprendžiama ar reikiamu metu, klientas informuoja kompaniją elektroniniu paštu ar raštu išdėstydamas visas skundo detales. Tada skundas bus tiriamas kiek įmanoma greičiau, dažniausiai per kelias dienas.

 

Kliento įsipareigojimai

Klientas įsipareigoja klausytis vairuotojo nurodymų kelionės metu ir bendrai transporte laikytis saugos taisyklių. Klientas pažymi, kad jam buvo pranešta apie visas sąlygas, įskaitant ir saugos taisykles, prieš pajudant transportui. Klientas taip pat įsipareigoja nelaužyti transporto priemonės, negadinti aplinkos ir taip išlaikyti švarą. Klientas pilnai atsako už žalą padarytą kompanijai ar užsakytam vairuotojui, jei tai sukėlė jis pats ir minėti įsipareigojimai yra pažeisti. Be to klientas privalo pradėti kelionę susitartu laiku, išskyrus tuos atvejus, kai veiksniai nepriklauso nuo kliento valios, tokios priežastys, kaip išvardintos aukščiau.

 

Komercinių nuostatų ir sąlygų galiojimas

Šios komercinės nuostatos ir sąlygos galioja neterminuotą laiką pradedant Kovo mėnesio 13diena 2015m. Jei šios nuostatos ir sąlygos keičiasi, kaip nurodė kompanija, komercinės nuostatos ir sąlygos galioja tokios, kurios buvo pateiktos klientui paslaugų pirkimo metu ar pasirašant dokumentus.