Uvjeti za rezervacije i naše jamstvo

Ovo su uvjeti i odredbe poslovanja PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., s registriranim uredom u Velvarskoj 25, Prag 6, poštanski broj: 160 00, Republika Češka, reg. br.: 05907683, web stranica: www.prague-airport-shuttle.cz.

Klijent koji koristi usluge PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., s registriranim uredom u Velvarskoj 25, Prag 6, poštanski broj: 160 00, Republika Češka, reg. br.: 05907683, u cijelosti prihvaća ove uvjete i odredbe poslovanja te potpisujući svoju narudžbu ili ugovor ili odobravajući potvrđenu narudžbu, izjavljuje svoju izričitu suglasnost s ovim uvjetima i odredbama poslovanja na koje se narudžba ili ugovor o prijevozu odnosi. Klijent koji se ne slaže s ovim uvjetima i odredbama poslovanja nema pravo na bilo kakav ugovor s Tvrtkom.

Osim ako nije drukčije dogovoreno, sve usluge prijevoza (ili posredovanje kod tih usluga) pružaju isključivo registrirani taksiji bez taksimetra, u skladu sa Zakonom br. 111/1994 Coll., o cestovnom prometu, u skladu s odj. 21 par. 4 na temelju prethodno napisanog ugovora te vozila s više sjedala s kapacitetom od višeod 9 osoba, uključujući vozača, kao povremeni cestovni prijevoz putnika.

 

Osnovni uvjeti

Tvrtka – Tvrtka je nositelj ili zastupnik, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., s registriranim uredom u Velvarskoj 25, Prage 6, poštanski broj: 160 00, Republika Češka, reg. br.: 05907683, koji osigurava prijevoz i ostale usluge na temelju ovih uvjeta i odredbi poslovanja.

Klijent – osoba ili tvrtka koja koristi usluge Tvrtke na temelju narudžbe ili ugovora.

Usluga/prijevoz – sam prijevoz ili posredovanje pri prijevozu, usluge putovanja ili ostale usluge koje Klijentu pruža Tvrtka ili posreduje pri njima.

Vozač – vozač je zaposlenik PRAGUE AIRPORT TRANSFERSA, s.r.o. ili ugovorni vozač za kojeg PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o. posreduje pri usluzi prijevoza.

 

Jamstvo naknade

Ako Tvrtka nije uspjela doći po Klijenta u dogovoreno vrijeme zbog nepredviđenih okolnosti na koje je nažalost nemoguće utjecati na bilo koji način, ili zbog Tvrtkine krivnje, Klijent može zatražiti naknadu za izazvane neugodnosti u skladu s navedenim uvjetima i odredbama poslovanja.

 

Način naručivanja

Osiguravamo sve usluge na temelju narudžbi unaprijed. Narudžbe se mogu ostvariti online na našoj web stranici ili također e-mailom, telefonom ili slanjem SMS-a. Ugovor na temelju kojeg Tvrtka pruža usluge Klijentu stvara se na temelju obvezujuće potvrde narudžbe. Potvrda telefonske ili SMS narudžbe smatra se obvezujućom ako se napravi slanjem SMS-a, a potvrda narudžbe e-mailom ili narudžbe putem web stranice smatra se obvezujućom ako se napravi e-mailom (potvrda primitka narudžbe u sustavu ne smatra se obvezujućom dok Tvrtka ne potvrdi narudžbu). Narudžba (ili njezin dio) koju Tvrtka potvrdi smatra se obvezujućom za obe strane ako uvjeti i odredbe dogovoreni u vrijeme potvrde nisu prekršeni. Osnovnim uvjetima naročito se smatraju sadržaj narudžbe (točna specifikacija prijevoza i broja osoba koje se prevoze), cijena prijevoza, način plaćanja i vrijeme izvršenja.

 

Plaćanje

Gotovinom

Ako se prijevoz ili druga usluga plaća gotovinom, Vozač ili predstavnik Tvrtke prihvaća samo češke krune (CZK) i valute koje su ponuđene tijekom procesa rezerviranja, npr. britanske funte (GBP), eure (EUR), američke dolare (USD) i druge. Plaćanje gotovinom u stranim valutama temelji se na trenutnom tečaju češke krune na dan prijevoza, koji određuje tvrtka, a ne na tečaju koji je vrijedio na dan rezervacije.

Karticom

Ako Klijent plaća debitnom ili kreditnom karticom online ili izravno Vozaču ili predstavniku Tvrtke, platiti se može u sljedećim valutama: CZK, EUR, GBP i USD te karticama čiji su logotipi prikazani na web stranici Tvrtke. Ako Klijent plaća online unaprijed, a Vozač ili predstavnik Tvrtke obaviješten je o uplati, nije potrebno ispisati potvrdu o plaćanju.

Bankovnim prijenosom

Plaćanje preko računa (bankovnim prijenosom) moguće je samo na zahtjev. Tvrtka može zatražiti da se plati predračun prije izvršenja narudžbe; u nedostatku toga, Tvrtka ima pravo otkazati narudžbu. Računi se mogu izdati samo u sljedećim valutama: CZK, EUR, USD ili GBP. Za račune izdane stranim klijentima s cijenom prijevoza manjom od CZK 5000 tvrtka ima pravo naplatiti naknadu od CZK 200 za primanje inozemne uplate.

 

Porezna isprava; potvrda o primitku uplate (pologa)

Za plaćanja izravno Vozaču (karticom ili gotovinom) Vozač će dati Klijentu potvrdu o primitku uplate (obično pojednostavljena porezna isprava) na dan prijevoza. Za plaćanja online na web stranici Tvrtke, potvrda o primitku plaćanja unaprijed (pologa) za naručenu uslugu bit će poslana Klijentu. Konačnu poreznu ispravu za plaćanje unaprijed (polog) online izdaje Vozač na dan prijevoza. Ako Klijent plaća preko računa (bankovnim prijenosom), račun izdaje Tvrtka i cijena uključuje PDV. Ako ispravu izdaje izravno ugovoreni Vozač, porezna isprava može – ali ne mora – uključivati PDV, ovisno je li Vozač registrirani porezni obveznik ili nije. Sve cijene koje Tvrtka nudi konačne su i uključuju PDV, ako postoji.

 

Način plaćanja za povratno putovanje

Ako rezervacija uključuje povratno putovanje ili veći broj putovanja, Klijent može platiti ili cjelokupan iznos odjednom ili svako putovanje zasebno. Vozač će dati Klijentu potvrdu o plaćanju / vaučer, navodeći točan plaćeni iznos. Ako su oba putovanja plaćena, Klijent će predati potvrdu o plaćanju / vaučer Vozaču na povratnom putovanju.

 

Plaćanje unaprijed

Za narudžbe u kojima se po Klijenta dolazi izvan Praga i za odabrane limuzine (npr. Hummer H200, Lincoln ili Mercedes S), obilaske te narudžbe uglavnom za veće grupe, Tvrtka može zatražiti plaćanje pologa koje se mora izvršiti barem 24 sata prije dogovorenog vremena dolaska po Klijenta. U tim slučajevima Tvrtka će obavijestiti Klijenta o potrebi plaćanja pologa i o mogućem načinu plaćanja. U slučaju da zatraženi polog ne bude plaćen, Tvtrka ima pravo otkazati narudžbu bez naknade.

 

Promjene rezervacije i uvjeti otkazivanja

Uobičajeni prijevoz

Ako Klijent zbog nekog razloga želi promijeniti ili otkazati svoju rezervaciju, može to učiniti koristeći sučelje web stranice Tvrtke – www.prague-airport-shuttle.cz, slanjem e-maila ili telefonom prije polaska – barem dva sata prije vremena dolaska po njega. Ako je Klijent već platio prijevoz i otkazao ga unutar zatraženog vremenskog roka, Tvrtka će mu vratiti sav novac ili mu neće naplatiti uslugu.

Prijevoz s dolaskom po Klijenta izvan Praga

Promjene i otkazivanje prijevoza u kojima mjesto dolaska po Klijenta nije u Pragu podliježu drukčijim uvjetima otkazivanja. Otkazati se mora barem 24 sata prije dogovorenog vremena dolaska po Klijenta, inače Tvrtka naplaćuje 100 % naknade za otkazivanje. Razlog za primjenu 100 % naknade za otkazivanje jest što su sva sredstva utrošena na već naručen i neotkazan prijevoz od strane Tvrtke.

Limuzine

Uvjeti otkazivanja osim onih za uobičajen prijevoz primjenjuju se na promjene i otkazivanja limuzina (kao što su Lincoln, Hummer i Mercedes S-klase). Rezervacija se mora otkazati barem 24 sata prije planiranog vremena dolaska po Klijenta, inače Tvrtka naplaćuje 100 % naknade za otkazivanje. Razlog za primjenu 100 % naknade za otkazivanje jest što su sva sredstva utrošena na već naručen i neotkazan prijevoz od strane Tvrtke.

Obilasci, krstarenja, izleti i ostale usluge

Rezervacija se mora otkazati barem dva sata prije planiranog putovanja; inače Tvrtka naplaćuje 100 % naknade za otkazivanje. Za veće grupe ili rezervacije za koje je potrebno plaćanje pologa, rezervacija se mora otkazati barem 24 sata prije početka, inače Tvrtka naplaćuje 100 % naknade za otkazivanje. Razlog za primjenu 100 % naknade za otkazivanje jest što su sva sredstva utrošena na već naručen i neotkazan prijevoz od strane Tvrtke.

 

Povrat novca; naknada

Ako je Klijent otkazao uslugu unaprijed plaćenu online i ima pravo na povrat novca, novac će automatski biti vraćen na karticu koja je korištena prilikom plaćanja narudžbe. Inače se svi zahtjevi za povrat novca i za naknadu štete, ako ih ima, moraju predati u pisanom obliku ili e-mailom u roku od 30 dana. Nakon isteka tog vremena Klijent nema pravo na povrat novca (naknadu). Sve Klijentove pritužbe, međutim, bit će pravilno zbrinute u tom slučaju. Naknada za bilo kakvu prouzročenu štetu/neugodnost ograničena je na maksimalni iznos koji je jednak cijeni prijevoza pojedinačne rezervacije, ali ne prelazi iznos od CZK 2000.

 

Žalbe

U slučaju bilo kakvog problema, mora se poštovati sljedeći postupak za rješavanje žalbi: ako Klijent želi podnijeti zahtjev za naknadu štete, Tvrtka odmah mora biti obaviještena o nastaloj situaciji u slučaju bilo kakvih problema. Ako Klijent ne može naći Vozača ili ima bilo kakav drugi problem s određenom naručenom uslugom, odmah će obavijestiti Tvrtku telefonom koristeći navedeni broj telefona. Ako se problem ne riješi odmah ili u željenoj mjeri, Klijent će o tome obavijestiti Tvrtku e-mailom ili pismenim putem te navesti sve pojedinosti u vesi sa žalbom. Zatim će se žalba ispitati što je prije moguće, obično u roku od nekoliko dana.

 

Obveze Klijenta

Klijent je dužan ponašati se u skladu s Vozačevim uputama tijekom prijevoza te se općenito pridržavati odgovarajućih sigurnosnih pravila za prijevoz. Klijent je obaviješten o svim okolnostima, uključujući sigurnosna pravila, prije izvršenog prijevoza. Klijent se također obvezuje da neće na bilo kakav način oštetiti prijevoznikovu opremu i prostor za prijevoz te da će ga držati čistim. Klijent je svjestan svoje odgovornosti za štetu koju prouzroči Tvrtki ili naručenom prijevozniku svojim ponašanjem ako su spomenute obveze prekršene. Nadalje, Klijent je dužan započeti putovanje u dogovoreno vrijeme, s iznimkom slučajeva kada ga čimbenici izvan njegove kontrole spriječe u tome, poput gore navedenih razloga.

 

Valjanost uvjeta i odredbi poslovanja

Ovi uvjeti i odredbe poslovanja vrijede na neodređeno vrijeme počevši od 13. ožujka 2015. Ako se ovi uvjeti i odredbe promijene, što je Tvrtkino pravo, verzija koja je vrijedila u vrijeme kada je ugovor potpisan ili je poslana važeća narudžba, obvezujući su za Klijenta.