Met onze gulle voorwaarden word u gecompenseerd voor uw Praag shuttle in het geval van onvoorziene omstandigheden. Niets is belangrijker voor ons dan het goed behandelen van onze klanten.

Wij garanderen uw geld terug als u een geldige reden heeft om niet tevreden te zijn met onze Praag vervoer dienst. Als u niet vooraf betaald heeft voor onze vervoerdienst, heeft u nog steeds recht op compensatie.

 

Onze belofte

Als het ons niet lukt u op de afgesproken tijd op te halen door onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, zullen wij u compenseren voor het geleden ongemak, onderheven aan onze voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor uw claim, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen als u uw chauffeur niet kunt vinden wanneer u arriveert op het vliegveld op het door u opgegeven tijdstip. Houd er rekening mee dat wij u geen hogere compensatie verstrekken dan de kosten voor het Praag vervoer dat u gereserveerd heeft. Alle terugbetaling en compensatie claims moeten binnen 30 dagen (per e-mail) gedaan worden. Buiten die periode bent u heeft u geen recht op een terugbetaling/compensatie maar we zullen uw klacht toch onderzoeken.

 

Der Kunde, der die Dienstleistungen des Unternehmens, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, sro. mit Sitz in Velvarská 1701/25, Prag, PLZ 160 00, ID-Nr. 05907683 in Anspruch nimmt, akzeptiert diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und indem er eine Bestellung aufgibt oder einen Auftrag unterzeichnet oder indem er eine Reservierung vornimmt, stimmt er diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf welche sich die Bestellung oder der Auftrag bezieht, ausdrücklich zu. Falls der Kunde mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden ist, ist er nicht berechtigt, mit dem Unternehmen einen Vertrag abzuschließen.

 

Grundlegende im Vertrag enthaltene Begriffe

Das Unternehmen – ein Beförderer oder ein Mittelsmann von PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, sro. mit Sitz in Velvarská 1701/25, Prag, PLZ 160 00, ID-Nr. 05907683, der gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Beförderung anbietet.

Der Kunde – eine Person oder eine Firma, welche die Dienstleistungen des Unternehmens aufgrund einer Bestellung oder eines Auftrags in Anspruch nimmt.

Die Dienstleistung/Beförderung – Beförderung oder Vermittlung von Beförderung für den Kunden, welche vom Unternehmen angeboten oder vermittelt wird.

 

Bestellmöglichkeiten

Alle Dienstleistungen werden in Form von Vorbestellungen angeboten. Wenn Sie allerdings ein Fahrzeug sofort benötigen, sind wir in der Regel in der Lage, ein Auto innerhalb von 15 Minuten zur Verfügung zu stellen. Bestellungen können online über unsere Website erfolgen, wobei automatisch Ihr Konto erstellt wird. Sie können Ihre Bestellung auch per E-Mail oder telefonisch aufgeben.

 

Pflichten des Kunden

Der Kunde hat während der Beförderung den Anweisungen des Fahrers Folge zu leisten und die Vorschriften zur Verkehrssicherheit einzuhalten. Der Kunde bestätigt, dass er über alle Gegebenheiten, einschließlich der Sicherheitsvorschriften, vor der Beförderung unterrichtet wurde. Der Kunde verpflichtet sich ferner, in keiner Weise die Ausstattung des Beförderers zu beschädigen und das Fahrzeug sauber zu halten. Dem Kunden ist bekannt, dass er, falls er diese Pflichten verletzt, die Verantwortung für die Schäden trägt, die dem Unternehmen oder dem beauftragten Beförderer aufgrund seiner Handlungen entstehen.
Der Kunde ist außerdem dazu verpflichtet, innerhalb der vereinbarten Frist in das Beförderungsmittel einzusteigen, es sei denn, die Tatbestände hindern ihn daran, rechtzeitig in das Beförderungsmittel einzusteigen, wie zum Beispiel aus den oben genannten Gründen.

 

Betalingen

In contanten

Wanneer voor een vervoer of een andere dienst wordt betaald in contanten, accepteert de Chauffeur of vertegenwoordiger van het bedrijf alleen Tsjechische kronen (CZK) en valuta welke tijdens het boekingsproces optioneel zijn, d.w.z. Britse ponden (GBP), Euro’s (EUR), Amerikaanse dollars (USD), en andere. Betalingen in contanten in vreemde valuta worden gebaseerd op de actuele wisselkoers van de Tsjechische kroon op de dag van vervoer, welke wordt bepaald door het Bedrijf, en niet op de wisselkoers die gold op de dag van boeking.

Via betaalkaart

Als een Klant online betaalt met debitcard of creditcard of rechtstreeks aan de Chauffeur of vertegenwoordiger van het bedrijf, kan de betaling worden verricht in de volgende valuta – CZK, EUR, GBP en USD en door betaalkaarten waarvan van de logo’s worden getoond op de website van het Bedrijf. Als een Klant vooraf online betaalt en de Chauffeur of vertegenwoordiger van het Bedrijf is op de hoogte van de betaling, dan is het bijvoorbeeld niet nodig om een bericht van betaling enz. af te drukken.

Via overschrijving

Een betaling tegen factuur (via overschrijving) is alleen op aanvraag mogelijk. Het Bedrijf kan vereisen dat een proforma factuur wordt betaald voordat een bestelling wordt uitgevoerd; bij ontbreken daarvan heeft het Bedrijf het recht om de bestelling te annuleren. Facturen kunnen alleen worden afgegeven in de volgende valuta – CZK, EUR, USD of GBP. Voor facturen voor buitenlandse Klanten met een vervoersprijs van minder dan CZK 5.000 heeft het Bedrijf het recht om een bedrag van CZK 200 aan administratiekosten in rekening te brengen voor het ontvangen van de buitenlandse betaling.

 

Fiscaal document; bevestiging van ontvangst van betaling (aanbetaling)

Voor betalingen rechtstreeks aan de Chauffeur (door betaalkaart of in contanten), zal de Chauffeur de Klant op de dag van het vervoer een ontvangstbevestiging van de betaling geven (meestal een vereenvoudigd fiscaal document). Voor online betalingen op de website van het Bedrijf zal een ontvangstbevestiging van het voorschot (borgsom) voor de bestelde dienst naar de Klant worden verzonden. Het definitieve fiscaal document voor een voorschot (borgsom) die online is gedaan, wordt door de Chauffeur op de dag van het vervoer afgegeven. Als een Klant tegen een factuur betaalt (via overschrijving), zal de factuur door het Bedrijf worden afgegeven en is de prijs inclusief BTW. Als een document rechtstreeks door de gecontracteerde Chauffeur wordt afgegeven, kan het fiscale document – maar hoeft niet beslist – inclusief BTW zijn, afhankelijk van de vraag of de Chauffeur wel of niet een geregistreerd BTW betaler is. Alle door het Bedrijf afgegeven prijzen zijn definitief en, indien van toepassing, inclusief BTW.

 

Wijze van betaling voor de terugreis

Als een reservering de terugreis of een hoger aantal ritten omvat, kan de Klant ofwel het totale bedrag in een keer betalen of voor elke reis afzonderlijk. De Chauffeur zal een Klant een bericht van betaling/voucher geven, met vermelding van het exact betaalde bedrag. Als beide ritten zijn betaald, zal de Klant het bericht van betaling/voucher op de terugreis aan de Chauffeur afgeven.

 

Vooruitbetalingen

Voor bestellingen waarbij het ophaalpunt buiten Praag ligt en voor bepaalde limousines (bijv. Hummer H200, Lincoln, of Mercedes S), reizen, en bestellingen voornamelijk voor grotere groepen, kan het Bedrijf de betaling van een voorschot vereisen welke ten minste 24 uur voor de vastgestelde ophaaltijd moet zijn betaald. In zulke gevallen zal het Bedrijf de Klant van de noodzaak van het betalen van een voorschot en de mogelijke wijze van betaling op de hoogte stellen. In het geval een vereist voorschot niet is betaald, is het Bedrijf gerechtigd om de bestelling zonder schadevergoeding te annuleren.

 

Wijzigingen in een boeking en voorwaarden voor annulering

Gebruikelijk vervoer (transfers)

Als een Klant zijn boeking om een of andere reden wil wijzigen of annuleren, kan de Klant dit doen met behulp van de website interface van het Bedrijf – www.prague-airport-shuttle.cz, door het sturen van een e -mail, of telefonisch voor vertrek – tenminste twee uur vóór het tijdstip van ophalen. Als een Klant reeds voor het vervoer heeft betaald en het vervoer binnen de vastgestelde termijn heeft geannuleerd, zal het Bedrijf hem al het geld teruggeven of zal geen factuur voor de dienstverlening sturen.

Vervoer met het ophaalpunt buiten Praag

Wijzigingen in en annuleringen van vervoer waarvan het ophaalpunt ergens anders dan in Praag is, zijn onderworpen aan afwijkende voorwaarden voor het annuleren. Een annulering moet worden gedaan ten minste 24 uur voor de geplande ophaaltijd, anders rekent het Bedrijf annuleringskosten van 100%. De reden voor het toepassen van annuleringskosten van 100% is dat alle kosten door het Bedrijf al zijn uitgegeven aan reeds besteld en niet geannuleerd vervoer.

Limousines

Voorwaarden voor het opzeggen, anders dan die voor gewoon vervoer, zijn van toepassing op wijzigingen in en de annulering van limousines (zoals Lincoln, Hummer en de Mercedes S-klasse). Een boeking moet ten minste 24 uur voor de geplande ophaaltijd worden geannuleerd, anders rekent het Bedrijf annuleringskosten van 100%. De reden voor het toepassen van annuleringskosten van 100% is dat alle kosten door het Bedrijf al zijn uitgegeven aan reeds besteld en niet geannuleerd vervoer.

Reizen, cruises, excursies en andere diensten

Een boeking moet ten minste 2 uur voor de geplande reis worden geannuleerd; anders rekent het Bedrijf annuleringskosten van 100%. Voor grotere groepen of boekingen waarbij betaling van een borg is vereist, moet een reservering ten minste 24 uur voor aanvang worden geannuleerd; anders rekent het Bedrijf annuleringskosten van 100%. De reden voor het toepassen van annuleringskosten van 100% is dat alle kosten door het Bedrijf al zijn uitgegeven aan reeds besteld en niet geannuleerd vervoer.

 

Terugbetaling; compensatie

Als een Klant een online betaalde dienst heeft geannuleerd en het recht heeft om het geld terug te krijgen, zal het geld automatisch naar de kaart worden geboekt die werd gebruikt bij de betaling van de bestellingen. Alle claims voor teruggave van het geld en aanspraken op schadevergoeding moeten, indien van toepassing, binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Klant geen aanspraak op teruggave van het geld (compensatie). Iedere klacht van een Klant zal echter ook in dit geval naar behoren worden afgehandeld. De vergoeding van eventuele schade/overlast is beperkt tot een maximum bedrag dat gelijk is aan de prijs van het vervoer voor individuele reservering, maar zal niet hoger zijn dan een bedrag van CZK 2.000.

 

Klachten

In het geval van een probleem dient de volgende procedure voor de behandeling van klachten te worden gevolgd. Als een Klant een schadeclaim wil indienen, moet het Bedrijf onmiddellijk worden geïnformeerd over de situatie die is ontstaan in het geval van eventuele problemen. In het geval een Klant zijn Chauffeur niet kan vinden of enig ander probleem met een bepaalde bestelde dienst heeft, moet hij onmiddellijk via de telefoon contact met het Bedrijf opnemen op het aangegeven telefoonnummer. Als een probleem niet onmiddellijk of in de vereiste mate wordt opgelost, informeert de Klant het Bedrijf over dit feit via e-mail of schriftelijk en geeft alle details met betrekking tot de klacht. De klacht wordt dan zo snel mogelijk onderzocht, meestal binnen enkele dagen.

 

Verplichtingen van de Klant

Een Klant is verplicht zich tijdens het vervoer volgens de instructies van de Chauffeur te gedragen en in het algemeen de geldende veiligheidsvoorschriften voor het vervoer in acht te nemen. Een Klant bevestigt dat hij in kennis is gesteld van alle omstandigheden, inclusief de veiligheidsvoorschriften, voordat het vervoer wordt uitgevoerd. Een Klant verbindt zich ook om apparatuur en vervoersruimten van de vervoerder op geen enkele manier te beschadigen, en deze schoon te houden. Een Klant moet zich bewust zijn van zijn aansprakelijkheid voor schade die hij veroorzaakt aan het Bedrijf of besteld vervoer welke te wijten is aan het gedrag van de Klant waarbij de genoemde verplichtingen worden geschonden. Verder is een Klant verplicht om de reis op de afgesproken tijd te beginnen, met uitzondering van gevallen waarin factoren die buiten zijn controle dit onmogelijk maken, zoals de hierboven vermelde redenen.

 

Geldigheid van de commerciële voorwaarden

Deze commerciële voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd geldig, met ingang van 13 maart 2015. Als deze voorwaarden worden gewijzigd, welk recht het Bedrijf zich voorbehoudt, dan zijn de commerciële voorwaarden in de versie die geldig was op het moment dat het contract werd ondertekend of de geldige bestelling werd verzonden, bindend voor de Klant.