Dzięki naszemu szczodremu regulaminowi, każdy transfer po Pradze w przypadku nieprzewidzianych okoliczności zostanie Ci zrekompensowany. Nic nie jest dla nas ważniejsze niż dobre traktowanie naszych klientów.

Gwarantujemy Ci zwrot pieniędzy, jeśli masz ważny powód, aby nie być zadowolonym z naszej usługi transportu po Pradze. Nawet jeśli nie zapłaciłeś z góry za naszą usługę transferu, ciągle masz prawo do rekompensaty.

 

Nasza obietnica

Jeśli nie uda nam się odebrać Cię w określonym czasie z powód nieprzewidzianych okoliczności, które są poza naszą kontrolą, zrekompensujemy Ci powstałe tego powodu niedogodności, zgodne z naszymi warunkami. Aby być uprawnionym do roszczenia, bezzwłocznie skontaktuj się z nami, jeśli nie możesz znaleźć kierowcy na lotnisku w czasie, który określiłeś. Prosimy pamiętać, że nie wypłacimy kwoty odszkodowania większej niż koszt transferu po Pradze, który zarezerwowałeś. Wszystkie zwroty pieniędzy i żądania odszkodowania muszą być złożone w ciągu 30 dni (przez e-mail). Po upływie tego okresu nie ma uprawnień do zwrotu pieniędzy / rekompensaty, ale w dalszym ciągu rozpatrzymy skargę.

 

Klient, który korzysta z usług firmy PRAGUE AIRPORT TRANSFERS Inc. z siedzibą przy ul. Komornická 1982/7, 160 00 Praga, ID nr: 27593622, akceptuje niniejszy Regulamin oraz poprzez podpisanie lub złożenie zamówienia, umowy lub rezerwacji oświadcza wyraźną zgodę na niniejszy Regulamin, który odnosi się do zamówienia lub umowy. Klient, który nie zgadza z niniejszym Regulaminem nie jest uprawniony do złożenia lub podpisania żadnego dokumenty umowy z firmą.

 

Podstawowe warunki umowy

Firma – przewoźnik lub pośrednik transportowy PRAGUE AIRPORT TRANSFERS Inc. z siedzibą przy ul. Komornická 1982/7, 160 00 Praga, ID nr: 27593622, który zapewnia transport na mocy niniejszego Regulaminu.

Klient – osoba lub firma, która korzysta z usług Spółki na podstawie zamówienia lub umowy

Usługi/Transport – transport lub pośrednictwo transportowe dla Klienta, prowadzone lub pośredniczone przez firmę

 

Sposoby składania zamówienia

Wszystkie usługi świadczone są w formie składania wcześniejszych zleceń. Jednak, jeśli potrzebujesz pojazdu natychmiast, zwykle jesteśmy w stanie dostarczyć samochód w ciągu 15 minut. Zamówienia można dokonać online za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie automatycznie zostanie utworzone Twoje konto, a następnie będziesz kontynuował zamówienie emailem lub telefonicznie.

 

Odpowiedzialność klienta

W trakcie transportu Klient zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z instrukcjami kierowcy i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa transportu. Klient potwierdza, że przed transportem został poinformowany o wszystkich okolicznościach, w tym przepisach bezpieczeństwa. Klient zobowiązuje się również nie zaszkodzić w żaden sposób wyposażeniu przewoźnika i utrzymaniu porządku pojazdu. W przypadku złamania tych zobowiązań, klient jest świadomy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jego/jej działania na rzecz firmy lub zamówionego przewoźnika.

Klient zobowiązany jest również do zajęcia miejsca w pojeździe w uzgodnionym terminie, chyba, że obiektywna rzeczywistość nie pozwala mu na przybycie do pojazdu transportowego na czas, na przykład z powodów wymienionych powyżej.

 

Ważność Regulaminu

Niniejsze warunki obowiązują na czas nieokreślony począwszy od 1 czerwca 2013 roku. W przypadku zmian w niniejszym Regulaminie, które są zastrzeżone przez Spółkę, Klient zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie podpisywania umowy  lub momentu wysłania lub złożenia zamówienia.