Dzięki naszemu szczodremu regulaminowi, każdy transfer po Pradze w przypadku nieprzewidzianych okoliczności zostanie Ci zrekompensowany. Nic nie jest dla nas ważniejsze niż dobre traktowanie naszych klientów.

Gwarantujemy Ci zwrot pieniędzy, jeśli masz ważny powód, aby nie być zadowolonym z naszej usługi transportu po Pradze. Nawet jeśli nie zapłaciłeś z góry za naszą usługę transferu, ciągle masz prawo do rekompensaty.

 

Nasza obietnica

Jeśli nie uda nam się odebrać Cię w określonym czasie z powód nieprzewidzianych okoliczności, które są poza naszą kontrolą, zrekompensujemy Ci powstałe tego powodu niedogodności, zgodne z naszymi warunkami. Aby być uprawnionym do roszczenia, bezzwłocznie skontaktuj się z nami, jeśli nie możesz znaleźć kierowcy na lotnisku w czasie, który określiłeś. Prosimy pamiętać, że nie wypłacimy kwoty odszkodowania większej niż koszt transferu po Pradze, który zarezerwowałeś. Wszystkie zwroty pieniędzy i żądania odszkodowania muszą być złożone w ciągu 30 dni (przez e-mail). Po upływie tego okresu nie ma uprawnień do zwrotu pieniędzy / rekompensaty, ale w dalszym ciągu rozpatrzymy skargę.

 

Klient, który korzysta z usług firmy PRAGUE AIRPORT SHUTTLE sro. z siedzibą przy ul. Velvarská 1701/25, 160 00 Praga, ID nr: 05907683, akceptuje niniejszy Regulamin oraz poprzez podpisanie lub złożenie zamówienia, umowy lub rezerwacji oświadcza wyraźną zgodę na niniejszy Regulamin, który odnosi się do zamówienia lub umowy. Klient, który nie zgadza z niniejszym Regulaminem nie jest uprawniony do złożenia lub podpisania żadnego dokumenty umowy z firmą.

 

Podstawowe warunki umowy

Firma – przewoźnik lub pośrednik transportowy PRAGUE AIRPORT SHUTTLE sro. z siedzibą przy ul. Velvarská 1701/25, 160 00 Praga, ID nr: 05907683, który zapewnia transport na mocy niniejszego Regulaminu.

Klient – osoba lub firma, która korzysta z usług Spółki na podstawie zamówienia lub umowy

Usługi/Transport – transport lub pośrednictwo transportowe dla Klienta, prowadzone lub pośredniczone przez firmę

 

Sposoby składania zamówienia

Wszystkie usługi świadczone są w formie składania wcześniejszych zleceń. Jednak, jeśli potrzebujesz pojazdu natychmiast, zwykle jesteśmy w stanie dostarczyć samochód w ciągu 15 minut. Zamówienia można dokonać online za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie automatycznie zostanie utworzone Twoje konto, a następnie będziesz kontynuował zamówienie emailem lub telefonicznie.

 

Płatności

W gotówce

Gdy transfer lub inna usługa jest opłacana w gotówce, kierowca lub przedstawiciel Firmy przyjmuje tylko korony czeskie (CZK) i waluty, które są opcjonalne podczas procesu rezerwacji,  np. funty brytyjskie (GBP), euro (EUR), dolary amerykańskie (USD) i inne. Płatności gotówkowe w walutach obcych są w oparciu o aktualny kurs wymiany korony czeskiej w dniu transportu określonego przez Firmę, a nie wg kursu, który był obecny w dniu dokonania rezerwacji.

Kartą płatniczą

Jeśli Klient płaci kartą debetową lub kredytową online, bądź bezpośrednio kierowcy lub przedstawiciela Firmy, płatności mogą być dokonywane w następujących walutach – CZK, EUR, GBP i USD, oraz kartami, których loga są wyświetlane na stronie Firmy. Jeśli Klient płaci online z wyprzedzeniem, a kierowca lub przedstawiciel Firmy jest informowany o płatności, to nie jest konieczne, aby np. wydrukować potwierdzenie płatności itp.

Przelewem bankowym

Płatności na podstawie faktury (przelewem bankowym) możliwe są tylko na zamówienie. Firma może wymagać, aby faktura pro-forma została opłacona zanim zamówienie jest realizowane; w przypadku braku zapłaty, Firma jest uprawniona do anulowania zakupu. Faktury mogą być wystawiane wyłącznie w następujących walutach – CZK, EUR, USD lub GBP. W przypadku faktur wystawionych na rzecz klientów zagranicznych z ceną transportu niższą niż 5 000 CZK, Firma ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 200 CZK za otrzymanie płatności zagranicznych.

 

Dokument podatkowy; potwierdzenie otrzymania wpłaty (depozytu)

W przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio u kierowcy (kartą płatniczą lub gotówką), kierowca daje Klientowi potwierdzenie otrzymania płatności (zwykle uproszczony dokument podatkowy) w dniu transportu. W przypadku płatności dokonywanych on-line na stronie internetowej Firmy, potwierdzenie otrzymania zaliczki (depozytu) za zamówione usługi zostanie wysłane do Klienta. Dokument końcowy podatku zaliczki (depozytu) wykonany w Internecie jest wydawany przez kierowcę w dniu transportu. Jeśli Klient płaci na podstawie faktury (przelewem), faktura jest wystawiana przez Firmę, a cena zawiera podatek VAT. Jeśli dokument został wydany bezpośrednio przez kierowcę kontraktowego, dokument podatkowy może – ale nie musi – zawierać podatek VAT, w zależności od tego, czy kierowca jest lub nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny podane przez Firmę są ostateczne i zawierają podatek VAT, jeśli w ogóle.

 

Sposób zapłaty za podróż powrotną

Jeśli rezerwacja obejmuje podróż powrotną lub większą liczbę przejazdów, Klient może albo zapłacić całą kwotę od razu, albo zapłacić za każdą podróż oddzielnie. Kierowca wręczy klientowi potwierdzenie płatności/bon, podając dokładną zapłaconą kwotę. Jeśli oba przejazdy zostały opłacone, Klient przekaże potwierdzenie płatności/voucher kierowcy na podróż powrotną.

 

Zaliczki

Dla zamówień, podczas których punkt odbioru jest poza Pragą i dla wybranych limuzyn (np. Hummer H200, Lincoln czy Mercedes S), tras i zamówień, głównie dla większych grup, Firma może żądać wpłacenia depozytu, co musi zostać zrealizowane co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym czasem odebrania. W takich przypadkach Firma poinformuje Klienta o konieczności wpłacenia kaucji i ewentualnym sposobie płatności. W przypadku, gdy wymagany depozyt nie jest wpłacony, Firma ma prawo anulować zamówienie bez odszkodowania.

 

Zmiany w rezerwacji i warunki anulowania

Transport zwykły (transfery)

Jeżeli Klient chce zmienić lub anulować swoją rezerwację z jakiegoś powodu, może to zrobić za pomocą interfejsu strony internetowej Firmy – http://www.prague-airport-shuttle.cz/, wysyłając e -mail lub telefonicznie przed wyjazdem – co najmniej dwie godziny przed czasem odbioru. Jeśli Klient zapłacił już za transport i anulował go w wymaganym terminie, Firma zapewni mu wszystkie pieniądze z powrotem oraz nie wystawi faktury za usługę.

Transport z punktem odbioru poza Pragą

Zmiany i anulowanie transferów mających miejsce odbioru inne niż w Pradze są przedmiotem różnych warunków anulowania. Muszą one być dokonane co najmniej na 24 godziny przed planowanym czasem odbioru, inaczej Firma pobiera 100% za anulowanie rezerwacji. Powodem stosowania 100% opłaty jest to, że wszystkie koszty za to zamówienie zostały już wydatkowane i nie anulowane, a transport przez Firmę nie anulowany.

Limuzyny

Warunki anulacji inne niż te dla zwykłych transferów mają zastosowanie do zmian i rezygnacji z limuzyn (takich jak Lincoln, Hummer i Mercedes klasy S). Rezerwacja musi zostać anulowana na co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru, inaczej Firma pobiera 100% za anulowanie rezerwacji. Powodem stosowania 100% opłaty jest to, że wszystkie koszty za to zamówienie zostały już wydatkowane i nie anulowane, a transport przez Firmę nie anulowany.

Wycieczki, rejsy, wycieczki i inne usługi

Rezerwacja musi zostać anulowana co najmniej dwie godziny przed planowaną podróżą; inaczej Firma pobiera 100% za anulowanie rezerwacji. Dla większych grup lub rezerwacji, gdzie wymagana jest wpłata kaucji, anulowania rezerwacji należy dokonać na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem; inaczej Firma pobiera 100% za anulowanie rezerwacji. Powodem stosowania 100% opłaty jest to, że wszystkie koszty za to zamówienie zostały już wydatkowane i nie anulowane, a transport przez Firmę nie anulowany.

 

Zwrot; odszkodowanie

Jeśli Klient anulował przedpłaconą usługę online i ma prawo do zwrotu pieniędzy, zostaną mu one automatycznie zwrócone na kartę, która została użyta, gdy zamówienie zostało opłacone. W przeciwnym razie, wszystkie roszczenia o zwrot pieniędzy i roszczenia odszkodowawcze, jeżeli występują, muszą być złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do zwrotu pieniędzy (odszkodowania). Wszelkie skargi od Klienta zostaną jednak prawidłowo obsłużone również w tym przypadku. Odszkodowanie z tytułu szkód/niedogodności jest ograniczone do maksymalnej kwoty, która jest równa cenie rezerwacji transportu indywidualnego, ale nie przekracza kwoty 2 000 CZK.

 

Reklamacje

W razie jakichkolwiek problemów, następujące procedury rozpatrywania reklamacji muszą być przestrzegane. Jeżeli Klient chce złożyć wniosek o odszkodowanie, firma musi być niezwłocznie poinformowana o zaistniałej sytuacji w przypadku jakiegokolwiek problemu. W przypadku, gdy klient nie może znaleźć swojego kierowcy lub innych problemów z konkretną zamówioną usługą, skontaktuje się z firmą bezpośrednio przez telefon, korzystając z podanego numeru telefonu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany natychmiast lub w wymaganym zakresie, klient informuje firmę o tym fakcie pocztą elektroniczną lub na piśmie, podając wszystkie szczegóły dotyczące skargi. Następnie skarga zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, zazwyczaj w ciągu kilku dni.

 

Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z instrukcjami kierowcy podczas transportu i ogólnie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu. Klient zwraca uwagę, że został poinformowany o wszystkich okolicznościach, w tym przepisach bezpieczeństwa, przed realizacją transportu. Klient zobowiązuje się również nie uszkodzić sprzętu i przestrzeni transportowej przewoźnika w żaden sposób, oraz utrzymać je w czystości. Klient jest świadomy swojej odpowiedzialności za szkodę, którą powoduje dla Firmy lub zamówionego przewoźnika, ze względu na swoje zachowanie, jeśli wspomniane zobowiązania zostaną naruszone. Ponadto, Klient zobowiązany jest do rozpoczęcia podróży w uzgodnionym czasie startu, z wyjątkiem przypadków, gdy czynniki pozostające poza jego kontrolą zapobiegają temu, takie jak powody wymienione powyżej.

 

Ważność regulaminu handlowego

Ten regulamin handlowy jest ważny na czas nieokreślony, począwszy od 13 marca 2015 r. Jeśli regulamin ten zostanie zmieniony, jako zastrzeżony przez Firmę, regulamin handlowy w wersji obowiązującej w momencie podpisania umowy lub ważnego zakupu zamówienie zostanie wysłany jako wiążący dla Klienta.