จากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นของเรา คุณจะได้รับเงินคืนจากการบริการรถรับส่งเมืองปรากของคุณในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อน  ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการให้บริการลูกค้าของเราอย่างดียิ่ง

เรารับประกันคืนเงินให้ถ้าคุณมีเหตุผลตามสมควรที่ไม่พึงพอใจกับการบริการรถรับส่งเมืองปรากของเรา  แม้ว่าคุณจะไม่ได้ชำระเงินมาล่วงหน้ากับการบริการรถรับส่งของเราก็ตาม คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนี้ด้วย

คำสัญญาจากเรา

ถ้าเราไม่มารับคุณตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะชดเชยให้คุณจากเหตุความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของเรา  เพื่อเรียกร้องสิทธิ์เงินคืนนี้ ให้ติดต่อเราโดยด่วนถ้าคุณหาพนักงานขับรถของคุณไม่เจอเมื่อมาถึงสนามบินในเวลาที่คุณกำหนดไว้  โปรดทราบว่าเราจะไม่จ่ายค่าชดเชยเกิดกว่าเงินที่คุณได้จองการบริการรถรับส่งเมืองปรากมา  การเรียกร้องคืนเงินและเงินชดเชยทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน (ทางอีเมล์)  หากเลยกำหนดจะหมดสิทธิ์ขอเงินคืน/ เงินชดเชยแต่เราจะยังคงทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากคุณ