เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการรับประกันของเรา

สิ่งเหล่านี้คือข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ของ PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. ที่ตั้งของสำนักงาน Velvarská 25, Prague 6, รหัสไปรษณีย์ 160 00 สาธารณรัฐเช็ก หมายเลขจดทะเบียน 05907683 เว็บไซต์www.prague-airport-shuttle.cz

ลูกค้าที่จะใช้บริการ PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. ที่อยู่สำนักงาน Velvarská 25, Prague 6, รหัสไปรษณีย์ 160 00 สาธารณรัฐเช็ก หมายเลขจดทะเบียน 05907683 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์เหล่านี้ รวมถึงการลงชื่อในคำสั่งซื้อหรือสัญญาหรือโดยการอนุมัติคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันซึ่งแจ้งว่าเป็นการอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์เหล่านี้สำหรับคำสั่งซื้อหรือสัญญาการขนสั่งที่อ้างอิง ลูกค้าที่ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการเอกสารสัญญาใด ๆ กับทางบริษัท

เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น บริการรถรับส่งทั้งหมด (หรือตัวกลางของบริการเหล่านี้) ได้รับการจัดหาพิเศษโดยแท็กซี่ที่ลงทะเบียนและไม่มีแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 111/1994 Coll เกี่ยวการขนส่งทางบก ตามหมวดที่ 21 ย่อหน้าที่ 4 เกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และสำหรับยานพาหนะหลายที่นั่งที่บรรทุกมากกว่า 9 คน รวมคนขับ เช่นเดียวกับการขนส่งผู้โดยสารเป็นครั้งคราว

 

เงื่อนไขพื้นฐาน

บริษัท – บริษัทคือผู้ให้บริการหรือตัวแทนผู้ให้บริการ PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. ที่อยู่สำนักงาน Velvarská 25, Prague 6, รหัสไปรษณีย์ 160 00 สาธารณรัฐเช็ก หมายเลขจดทะเบียน 05907683 ยืนยันว่าการขนส่งและบริการอื่น ๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์เหล่านี้

ลูกค้า – บุคคลหรือบริษัทที่ใช้บริการของบริษัทบนพื้นฐานของคำสั่งซื้อหรือสัญญา

บริการ/การขนส่ง – การขนส่งด้วยตัวเองหรือเป็นตัวกลางการขนส่ง บริการเดินทาง หรือบริการอื่นสำหรับลูกค้าหรือเป็นตัวกลางของบริษัท

คนขับ – คนขับคือพนักงานของ PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. หรือคนขับที่ว่าจ้างตามสัญญาสำหรับผู้ที่ PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. ได้เป็นตัวกลางบริการขนส่ง

 

การรับประกันเงินชดเชย

ถ้าบริษัทไม่ได้รับลูกค้าตามเวลาที่ตกลงกัน เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเนื่องด้วยความผิดพลาดของบริษัท ลูกค้าสามารถขอค่าชดเชยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

 

วิธีการสั่งซื้อ

เรามั่นใจว่าบริการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของคำสั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้ออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราหรือโดยอีเมล โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความสั้น สัญญาที่ให้บริการโดยบริษัทสำหรับลูกค้าได้รับการสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการยืนยันคำสั่งซื้อที่ผูกมัด การยืนยันทางโทรศัพท์หรือข้อความสั้นจะถือว่าเป็นข้อผูกมัดเมื่อส่งข้อความสั้นและยืนยันโดยอีเมลหรือการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นข้อผูกมัดเมื่อดำเนินการผ่านอีเมล (รับใบเสร็จรับเงินของคำสั่งซื้อในระบบไม่ใช่ข้อผูกมัดจนกว่าคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันโดยบริษัท) คำสั่งซื้อ (หรือบางส่วน) ที่ได้รับการยืนยันโดยบริษัทถือว่าเป็นข้อผูกมัดของทั้งสองฝ่าย ถ้าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลง ณ เวลาของการยืนยันไม่ได้ละเมิดต่อสัญญา เงื่อนไขที่สำคัญถือว่าเป็นเนื้อหาเฉพาะของคำสั่งซื้อ (ลักษณะของรถรับส่งที่ระบุและจำนวนผู้โดยสารที่รับส่ง) ค่าขนส่ง วิธีการชำระเงิน และเวลาดำเนินการ

 

การชำระเงิน

เงินสด

การชำระค่าขนส่งหรือบริการอื่น ๆ ด้วยเงินสด คนขับหรือตัวแทนของบริษัทจะรับเฉพาะสกุลเงินเช็กคลาวน์ (CZK) และสกุลเงินทางเลือกสำรอง เช่น เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ยูโร (EUR) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอื่น ๆ การชำระเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศจะอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของเช็กคลาวน์ในวันที่ทำการขนส่งโดยบริษัท และไม่ได้อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สำรอง

ชำระด้วยบัตร

ถ้าลูกค้าสามารถชำระโดยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออนไลน์ หรือชำระโดยตรงให้กับคนขับหรือตัวแทนของบริษัท สกุลเงินที่สามารถชำระ ได้แก่ CZK, EUR, GBP และ USD และบัตรที่มีโลโก้แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ถ้าลูกค้าชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้าและคนขับหรือตัวแทนของบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับการชำระเงิน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

การโอนผ่านธนาคาร

การชำระเงินกับใบแจ้งหนี้ (โดยการโอนผ่านธนาคาร) เป็นไปได้เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น บริษัทอาจขอให้ชำระใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อ หากไม่มีการชำระเกิดขึ้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้สามารถออกในสกุลเงินดังต่อไปนี้ – CZK, EUR, GBP และ USD ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับลูกค้าต่างประเทศที่มีค่าขนส่งน้อยกว่า 5,000 CZK บริษัทมีสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการเพิ่ม 200 CZK สำหรับใบเสร็จรับเงินของการชำระเงินต่างประเทศ

 

เอกสารภาษี ใบเสร็จรับเงิน (เงินฝาก)

ในการชำระเงินแก่คนขับโดยตรง (การชำระด้วยบัตรหรือเงินสด) คนขับจะให้ใบเสร็จรับเงิน (มักเป็นเอกสารภาษีแบบง่าย) ในวันที่ทำการขนส่ง สำหรับการชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท ใบเสร็จรับเงินของการชำระเงินล่วงหน้า (เงินฝาก) สำหรับบริการที่สั่งซื้อจะถูกส่งไปยังลูกค้า เอกสารภาษีสุดท้ายสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า (เงินฝาก) แบบออนไลน์จะถูกออกโดยคนขับในวันที่ทำการขนส่ง ถ้าลูกค้าชำระเงินกับใบแจ้งหนี้ (โดยการโอนผ่านธนาคาร) ใบแจ้งหนี้จะถูกออกโดยบริษัทและรวมภาษี ถ้าเอกสารออกโดยตรงจากคนขับชั่วคราว สามารถจัดทำเอกสารภาษี แต่ไม่ได้รวมภาษี ขึ้นอยู่ว่าคนขับเป็นผู้ลงทะเบียนชำระภาษีหรือไม่ ราคาทั้งหมดที่เสนอโดยบริษัทคือราคาสุดท้ายและรวมภาษีแล้ว

 

วิธีการชำระเงินสำหรับการเดินทางกลับ

ถ้าการสำรองรวมการเดินทางขากลับหรือการเดินทางหลายรอบ ลูกค้าสามารถชำระยอดรวมในครั้งเดียวหรือชำระแยกสำหรับการเดินทางแต่ละครั้ง คนขับจะให้ใบแจ้งการชำระเงิน/บัตรกำนัล ซึ่งระบุยอดที่ต้องชำระ ถ้าการเดินทางทั้งขาไปและขากลับได้รับการชำระแล้ว ลูกค้าจะยื่นใบแจ้งการชำระเงิน/บัตรกำนัลให้กับคนขับในการเดินทางขากลับ

 

การชำระเงินล่วงหน้า

สำหรับคำสั่งซื้อที่ระบุสถานที่รับนอกจุดของกรุงปรากและมีการเลือกรถลีมูซีน (เช่น ฮัมเมอร์ H200 ลินคอร์น หรือ เมอร์ซิเดส S) การทัวร์ และคำสั่งซื้อสำหรับคณะทัวร์กลุ่มใหญ่ บริษัทอาจกำหนดให้ชำระเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลากำหนดรับ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งลูกค้าถึงความจำเป็นของการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่สามารถทำได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงิน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีค่าชดเชย

 

ค่าบริการในการสำรองและเงื่อนไขการยกเลิก

การขนส่งทั่วไป (การรับส่ง)

ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองด้วยเหตุผลบางอย่าง ลูกค้าสามารถทำได้โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท – http://www.prague-airport-shuttle.cz โดยการส่งอีเมลหรือแจ้งทางโทรศัพท์ก่อนถึงเวลารับอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถ้าลูกค้าชำระเงินค่ารถรับส่งแล้วและยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะคืนเงินทั้งหมดหรือไม่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าบริการ

การรับส่งที่จุดรับขึ้นรถนอกกรุงปราก

การเปลี่ยนแปลงและการขอยกเลิกสำหรับจุดรับขึ้นรถนอกกรุงปรากได้รับการอธิบายไว้ในเงื่อนไขของการยกเลิกที่แตกต่างกัน การยกเลิกสามารถทำได้ภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลารับ มิเช่นนั้นบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100% เหตุผลในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% คือต้นทุนทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและไม่ได้ยกเลิกการขนส่งโดยบริษัท

ลีมูซีน

เงื่อนไขการยกเลิกนอกเหนือจากการรับส่งทั่วไปในการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกลีมูซีน (เช่น ลินคอร์น ฮัมเมอร์ และเมอร์ซิเดส S) การสำรองต้องได้รับการยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเวลารับ มิเช่นนั้นบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100% เหตุผลในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% คือต้นทุนทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและไม่ได้ยกเลิกการขนส่งโดยบริษัท

ทัวร์ท่องเที่ยว การล่องเรือ การเดินเที่ยว และบริการอื่น ๆ

การสำรองต้องได้รับการยกเลิกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเวลาตามแผนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100% สำหรับคณะทัวร์ขนาดใหญ่หรือการสำรองที่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า ต้องแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเวลารับ มิเช่นนั้นบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100% เหตุผลในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% คือต้นทุนทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและไม่ได้ยกเลิกการขนส่งโดยบริษัท

 

การคืนเงิน การชดเชย

ถ้าลูกค้าได้ยกเลิกบริการชำระเงินล่วงหน้าออนไลน์และมีสิทธิ์ในการได้รับเงินคืน เงินจะถูกส่งคืนโดยอัตโนมัติไปยังบัตรซึ่งใช้ชำระเมื่อทำการสั่งซื้อ มิเช่นนั้น การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับเงินคืนและการอ้างสิทธิ์สำหรับความเสียหาย หากมีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยอีเมลภายใน 30 วันหลังจากช่วงเวลานี้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการคืนเงิน (เงินชดเชย) ข้อร้องเรียนใด ๆ ของลูกค้าจะถูกละทิ้งอย่างเหมาะสมในกรณีนี้ เงินชดเชยจากความเสียหาย/ความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นถูกจำกัดจำนวน ซึ่งเท่ากับค่าขนส่งสำหรับการสำรองส่วนบุคคล แต่ไม่เกิน 2,000 CZK

 

ข้อร้องเรียน

ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการร้องเรียนดังต่อไปนี้ ถ้าลูกค้าต้องการอ้างสิทธิ์สำหรับความเสียหาย บริษัทต้องได้รับแจ้งทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ในกรณีที่ลูกค้าหาคนขับไม่เจอหรือมีปัญหาอื่น ๆ ให้ติดต่อบริษัททันทีโดยแจ้งทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขทันทีหรือต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ลูกค้าต้องแจ้งบริษัททางอีเมลหรือจดหมายและให้รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หลังจากนั้นข้อร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด โดยปกติจะใช้เวลาไม่กี่วัน

 

ภาระผูกพันของลูกค้า

ลูกค้ามีภาระผูกพันในการปฏิบัติตามคำแนะนำของคนขับระหว่างการเดินทางรับส่ง และในเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง ลูกค้าทราบถึงการแจ้งเตือนในทุกสถานการณ์ รวมถึงข้อปฏิบัติความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบว่าจะไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ของยานพาหนะและพื้นที่การขนส่ง รวมถึงการรักษาความสะอาด ลูกค้าต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือยานพาหนะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของลูกค้าถ้าข้อผูกพันดังกล่าวถูกละเมิด นอกจากนี้นี้ ลูกค้ายังมีภาระผูกพันในการเริ่มออกเดินทางตามเวลาที่ได้ตกลงไว้ ยกเว้นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เช่น เหตุผลดังกล่าวข้างต้น

 

การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์เหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2015 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์สามารถใช้ได้เมื่อมีการลงนามในสัญญาหรือคำสั่งซื้อที่ถูกต้องได้รับการส่งไปยังลูกค้าที่มีผลผูกพัน