จุดนัดพบการทัวร์

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับจุดนัดพบต่าง ๆ (เช่น ที่โรงแรมของคุณ) จุดนัดพบพร้อมไกด์ของเราจะอยู่ที่หัวมุมของถนนปารีส (Pařížská) และจัตุรัสเมืองเก่า ตรงข้ามกับโบสถ์ เซนต์นิโคลาส ติดกับสำนักงานนักท่องเที่ยวเช็ก สามารถหาได้ง่ายมาก จัตุรัสเมืองเก่าใช้ระยะเวลาเดินสั้น ๆ 5 นาที จากสถานีรถไฟใต้ดิน Staroměstská หรือสอบถามพนักงานต้อนรับที่โรงแรมสำหรับเส้นทางทาง ไกด์จะรอคุณ 10 นาทีก่อนเริ่มการทัวร์ ไกด์จะถือร่มสีแดงพร้อมโลโก้ Prague Airport Transfers หากคุณสำรองรถรับส่ง คนขับรถจะมารับคุณโดยตรงที่โรงแรมหรือตามที่อยู่ที่ให้มาและพาคุณไปยังจุดนัดพบ

จุดออกเรือ

คุณสามารถมาที่เขื่อนซึ่งเป็นจุดออกเรือได้โดยตรง เรือจะอยู่ระหว่างสะพาน Čechův และสะพาน Šfefánikuv ใช้เวลา 15 นาที ในการเดินทางจากจัตุรัสเมืองเก่า วิธีที่ง่ายที่สุดคือลงไปยังถนน Pařížská และเมื่อคุณถึงฝั่งแม่น้ำ เดินลงไปยังท่าเรือและเดินไปทางขวาของปราสาทปราก จนกว่าคุณจะเห็นเรือพร้อมเครื่องหมาย CLASSIC RIVER โปรดมาถึงจุดออกเรือก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 นาที หากคุณสำรองรถรับส่งมายังท่าเรือ คนขับรถจะมารับคุณโดยตรงที่โรงแรมหรือตามที่อยู่ที่ให้มา

จุดนัดพบสำหรับการเดินท่องเที่ยว

โปรดมายังจุดนัดพบที่ตู้ซึ่งอยู่ที่ Na Příkopě 23 ตู้ที่มีเครื่องหมาย PREMIANT CITY TOUR ซึ่งหาง่ายมาก ใช้เวลาในการเดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน Můstek (5 นาทีจากจัตุรัส เวนเชสลาส) หรือสอบถามพนักงานต้อนรับของโรงแรม ทุกคนในปรากรู้จักกันดี หากคุณสำรองจองรถรับส่ง คนขับรถจะมารับคุณโดยตรงที่โรงแรมหรือตามที่อยู่ที่ให้มา

จุดออกเรือ Jazz Boat

จุดออกเรือจาก Dvořákovo Quay อยู่ถัดจากสะพาน Čechův ใช้เดินทางเวลา 10 นาทีจากจัตุรัสเมืองเก่า วิธีที่ง่ายที่สุดคือลงไปยังถนน Pařížská และเมื่อคุณถึงฝั่งแม่น้ำ เดินลงไปยังท่าเรือและเดินไปทางซ้ายของปราสาทปราก จนกว่าคุณจะเห็นเรือพร้อมเครื่องหมาย JAZZBOAT ท่าเรืออยู่ติดกับโรงแรม Intercontinental มองเห็นง่ายมาก หรือสอบถามพนักงานต้อนรับโรงแรมของคุณ โปรดไปยังจุดออกเรืออย่างน้อย 15 นาทีก่อนการเดินทาง หากคุณสำรองรถรับส่งมายังท่าเรือ คนขับรถจะมารับคุณโดยตรงที่โรงแรมหรือตามที่อยู่ที่ให้มา