,תנאי ההזמנה והערבות שלנו

אלו הם המושגים והתנאים המסחריים של פראג איירפורט טרנספר בע"מ, שכתובת משרדיה היא רחוב ולוורסקה 26, פראג 6 (Velvarská 25, Prague 6 ), מיקוד : 16000, הרפובליקה הצ'כית ומספר הרישום שלה הוא:     ,05907683 ופרטים נוספים אודותיה אפשר למצוא באתר www.prague-airport-shuttle.cz.

לקוח שעושה שימוש בשירותיה של פראג איירפורט טרנספר בע"מ, שכתובת משרדיה היא רחוב ולוורסקה 26, פראג 6 (Velvarská 25, Prague 6 ), מיקוד : 16000, הרפובליקה הצ'כית ומספר הרישום שלה הוא:     ,05907683מסכים למושגים ולתנאים אלה במלואם כאשר הוא חותם על הזמנת השירותאו על חוזה, או כאשר הוא מאשר קבלת אישור רכישה ומבטא את הסכמתו למושגים ולתנאים שאליהם מתייחסים הזמנת השירות או חוזה ההעברה. לקוח שאינו מסכים עם המושגים והתנאים הללו אינו רשאי להכין מסמך חוזי עם החברה.

אם לא הוסכם אחרת, כל שירותי ההעברה (או שירותי תיווך לשירותי ההעברה) יסופקו על ידי מוניות מוכרות, ללא מונה, בהתאם לחוזר  111/1994 (Act No 111/1994 Coll) הדן בהעברות בכביש, בסעיף 21 חלק 4, על בסיס חוזה שנכתב מראש, ובכלי רכב הכוללים יותר מ-9 מושבים, כולל מושב הנהג, כרכב הסעת נוסעים על כביש.

 

תנאים בסיסיים

החברה – החברה היא נותן השרות או הסוכן של נותן השרות פראג אירפורט טרנספררס בע"מ, חברה שכתובת משרדיה היא , (PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. (

Velvarská 25, Prague 6, postal code: 160 00, Czech Republic, reg. no.: 05907683.

שמבטיחה את ההעברה והשירותים האחרים על בסיס המושגים והתנאים המסחריים.

הלקוח – אדם פרטי או חברה המשתמשים בשרותי החברה על בסיס חוזה או רכישת הזמנה.

שירות/העברה- ההעברה עצמה או התיווך של ההעברה, שירותי הנסיעות או שירותים אחרים המסופקים ללקוח על ידי החברה או על ידי מתווכי העברות של החברה.

הנהג – הנהג מועסק על ידי PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. , או מועסק על ידי חוזה שיש לחברת PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o.  עם חברה מתווכת מספקת שירות.

 

אם החברה לא אספה את הלקוח במועד המוסכם, כתוצאה מנסיבות שלא נצפו מראש ולא ניתן היה להשפיע עליהן בכל דרך, או כתוצאה מכשל של החברה, הלקוח יכול לבקש ולקבל פיצוי על אי הנוחות שנגרמה לו כתוצאה מאי קיומם של התנאים וההסכמים המסחריים שהוזכרו לעיל.

 

שיטת ההזמנה ורכישת השרות

אנו מספקים את השירותים על בסיס הזמנות הנרכשות מראש. ניתן לרכוש את ההזמנות באתר שלנו באינטרנט או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, באמצעות הטלפון או על ידי משלוח מסרונים ( SMS). החוזה שעל פיו מוגדרים השירותים המסופקים על ידי החברה ללקוח מחייב מהרגע שהתקבלה הודעת אישור ההזמנה.  אישור ההזמנה, באמצעות מסרון או שיחת טלפון אל המזמין, מחייבת. לעומת זאת משלוח אישור על קבלת ההזמנה באינטרנט (שבה מודיעה החברה שהתקבלה הזמנת שירות במערכת, אך טרם אושרה על ידי החברה) אינו מחייב. הזמנת רכישת שירות (או חלק ממנו) המאושרת על ידי החברה מחייבת את שני הצדדים, בהתאם להסכמה על התנאים ועל ההגדרות מוסכמות, שהושגה בעת אישור ההזמנה. התנאים היסודיים נחשבים לאלה שמופיעים במפורש בתוכן טופס הזמנת הרכישה (הפירוט המדויק של ההעברה, מספר הנוסעים שיש להעביר), מחיר ההעברה, שיטת התשלום וזמן ביצוע ההעברה.

 

תשלומים

במזומן

כאשר התשלום עבור ההעברה או עבור שירות אחר משולם במזומן הנהג או נציג החברה יכול לקבל רק קרונות צ'כיות או מטבעות זרים שאפשר לשלם בעזרתם בתהליך ההזמנה, כגון לירות שטרלינג, אירו, דולרים אמריקניים וכדומה. התשלום באמצעות מטבעות זרים מבוסס על שער החליפין בינם לבין הקרונה הצ'כית ביום ביצוע ההעברה  הנקבע על ידי החברה ולא על ידי שער החליפין ביום ביצוע ההזמנה.

על ידי כרטיס תשלום

אם הלקוח משלם בכרטיסי תשלום (אשראי או דביט) באינטרנט, או ישירות לנהג, או לנציג החברה, התשלום יבוצע במטבעות הבאים : קרונות צ'כיות, אירו, דולרים אמריקניים או לירות שטרלינג (CZK, EUR, USD, or GBP).  כאשר רוכשים הזמנת שירותי העברה שבהם נקודת האיסוף נמצאת מחוץ לפראג או כאשר מזמינים לימוזינה מיוחדת ( כגון האמר H200, לינקולן או מרצדס מקלאס S) אפשר לשלם באמצעות כרטיסי תשלום שהלוגו שלהם מופיע באתר החברה. אם הלקוח משלם מראש, באינטרנט, והנהג או נציג החברה יודע על כך מראש, אין צורך להדפיס את אישור התשלום וכדומה.

על ידי העברה בנקאית

תשלום כנגד קבלה (על ידי העברה בנקאית) אפשרי רק לאחר בקשה. החברה עשויה לבקש קבלת תשלום עוד לפני ביצוע רכישת ההזמנה ואישורה. אם לא התקבל אישור תשלום מראש, רשאית החברה לבטל את רכישת הזמנת השירות. יש להנפיק קבלה על תשלום רק במטבעות הבאים : קרונות צ'כיות, אירו, דולרים אמריקניים או לירות שטרלינג (CZK, EUR, USD, or GBP). עבור קבלות המונפקות לתושבים זרים המזמינים שירותי העברה שעלותם נמוכה מ – 5000 קרונות צ'כיות רשאית החברה לגבות דמי טיפול בקבלת תשלום במטבע זר, בגובה 200 קרונות צ'כיות.

מסמכי מס: הכרה בקבלת אישור תשלום (הפקדה)

עבור תשלומים המשולמים ישירות לנהג (על ידי כרטיס אשראי או במזומן), יספק הנהג ללקוח ביום ביצוע ההעברה מסמך הכרה בקבלת תשלום (בדרך כלל מסמך המיועד לצרכי מס). עבור תשלומים שבוצעו באינטרנט באתר החברה, ישלח ללקוח מסמך הכרה בקבלת תשלום מראש (הפקדה) עבור השירותים שהוזמנו. מסמך המיסוי הסופי עבור הפקדות תשלום מראש מקוונות יימסר על ידי הנהג ביום ביצוע שירותי ההעברה. אם הלקוח משלם באמצעות קבלה (על ידי העברה בנקאית) , הקבלה מונפקת על ידי החברה והמחיר כולל מס ערך מוסף. אם הקבלה מונפקת ישירות על ידי הנהג, המסמך לצורכי מיסוי יכול – אך לא חייב – לכלול מס ערך מוסף, בהתאם לרישום של הנהג כמי שמשלם או לא משלם מס ערך מוסף. כל המחירים שנגבים על ידי החברה הם סופיים וכוללים מס ערך מוסף, אם יש צורך בזה.

 

שיטת תשלום לנסיעה חזרה

אם ההזמנה כוללת העברה חזרה או מספר רב של העברות, הלקוח יכול לשלם את הסכום הכולל בתשלום אחד או לשלם בנפרד עבור כל העברה. הנהג יספק ללקוח הודעת תשלום/ואוצר, המגדיר את הסכום שכבר שולם. אם כבר שולם מראש על כל ההעברות  הלקוח יציג את הודעת התשלום/ואוצ'ר לנהג בהעברה חזרה.

 

תשלום מראש

כאשר הזמנת השירות כוללת העברה מנקודת איסוף מחוץ לפראג באמצעות לימוזינות מסוימות (כגון האמר H200 , לינקולן, או מרצדס מקלאס S), סיורים ורכישת הזמנות עבור קבוצות גדולות, החברה עשויה לבקש תשלום של מקדמה, שיועבר יותר מ – 24 שעות לפני מועד האיסוף המוזמן המוסכם.  במקרים אלה החברה תיידע את הלקוח ותודיע כי הכרחי לשלם מקדמה ותפרט את שיטות התשלום השונות העומדות לרשותו. במקרה שבו המקדמה לא שולמה, החברה זכאית לבטל את רכישת ההזמנה ללא פיצוי.

 

שינויים בהזמנה ותנאי ביטול הזמנה

(transfers)העברה רגילה

אם הלקוח רוצה לשנות או לבטל את הזמנתו מסיבה כל שהיא, הלקוח יכול לעשות זאת באמצעות אתר החברה (http://www.prague-airport-shuttle.cz), או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, או באמצעות הטלפון, לפני המראתו, לפחות שעתיים לפני המועד המוזמן לאיסוף מנמל התעופה.  אם הלקוח שילם כבר עבור ההעברה וביטל אותה בטווח הזמן הנדרש, החברה תחזיר לו את כספו ולא תגבה תשלום עבור השירות.

העברה עם נקודת איסוף מחוץ לפראג

שינויים או ביטולים של העברות שנקודת האיסוף שלהן נמצאת מחוץ לפראג כפופים לתנאי ביטול שונים. יש לבצע את הביטול לפחות 24 שעות לפני המועד המתוכנן של האיסוף, אחרת החברה מחייבת את מבטל ההעברה בדמי ביטול בגובה 100 אחוזים ממחיר השרות.  הסיבה שבגללה גובים דמי ביטול בגובה 100 אחוזים היא שכל העלויות הנלוות להזמנה, שלא בוטלה, כבר שולמו על ידי החברה.

לימוזינות

תנאי ביטול שונים מאלה שמאפיינים את שירותי ההעברה הרגילים מתייחסים לשינויים או לביטול של הזמנת לימוזינה (כגון לינקולן, האמר, מרצדס מקלאס S). יש לבטל את ההזמנה לפחות 24 שעות לפני המועד המוסכם של האיסוף ותחילת מתן השירות. במקרים שהשירות מבוטל פחות מ-24 שעות לפני מועד האיסוף המוסכם יגבו דמי ביטול בגובה 100 אחוזים מהסכום. הסיבה לגביית דמי ביטול בגובה 100 אחוזים מהסכום היא העלויות שנדרשת החברה לשלם עבור השירות שהוזמן בהתאם לרכישת ההזמנה, שלא בוטלה בזמן, וכבר שולם על ידי החברה.

סיורים, שייט, טיולים ושירותים אחרים

לקוח המעוניין לבטל הזמנה נדרש לעשות זאת לפחות שעתיים לפני היציאה, אחרת החברה רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בגובה 100 אחוזים מהתשלום. עבור קבוצות גדולות או עבור הזמנות שעבורן נדרשת הפקדת מקדמה, יש לבטל את ההזמנה לפחות 24 שעות לפני שהיא מתחילה. אם הביטול לא נעשה בזמן, תגבה החברה דמי ביטול בגובה 100 אחוזים. הסיבה לגביית דמי ביטול בגובה 100 אחוזים מהסכום היא העלויות שנדרשת החברה לשלם עבור השירות שהוזמן בהתאם לרכישת ההזמנה, שלא בוטלה בזמן, וכבר שולם על ידי החברה.

 

החזר; פיצוי

אם הלקוח ביטל את הזמנת השירות שעבורו כבר שילם באינטרנט, הוא זכאי לקבל את כספו בחזרה. תשלום הכסף עבור התשלום שטרם נפדה יוחזר לו במלואו, אוטומטית, באמצעות חברת האשראי. מלבד זאת, כל שאר התביעות להחזר כספי או הטענות לגרימת נזקים, אם יש, ישלחו בכתב או בעזרת דואר אלקטרוני תוך 30 יום. בתום תקופת זמן זו לא יוכל הלקוח לתבוע החזר כספי (פיצוי). כל תלונה של לקוח תיבדק, למרות זאת. הפיצוי על כל נזק/אי נוחות שנגרמה לא יעלה על מקסימום הסכום ששולם עבור השירות שהתקבל עבור הזמנה של לקוח יחיד ושאינו עולה על סכום של 2000 קרונות צ'כיות בסך הכל.

 

תלונות

כאשר מתעוררת בעיה כלשהי, יש לנהוג בתלונת הלקוח בהתאם להליך המפורט לעיל: אם הלקוח מבקש לתבוע פיצוי על נזקים, יש להודיע מיד לחברה על המצב שהתעורר. אם הלקוח אינו מוצא את הנהג או נתקל בבעיה הקשורה לביצוע שירות שהזמין, עליו להתקשר מיד עם החברה, טלפונית, בעזרת מספר הטלפון שניתן לו. אם הבעיה לא נפתרה מידית, או בזמן הרצוי, על הלקוח להודיע לחברה על כך באמצעות דואר אלקטרוני או בכתב ולספק את כל הפרטים הקשורים לתלונתו. כאשר התלונה מתקבלת, היא נחקרת בהקדם האפשרי, בדרך כלל תוך מספר ימים.

 

מחויבויות הלקוח

הלקוח מחויב להתנהג בהתאם להוראות הנהג במהלך ההעברות ולהקפיד על שמירת הוראות הבטיחות המקובלות הנהוגות בהעברות. על הלקוח לשים לב לכך שהודיעו לו מהן הנחיות הבטיחות, בטרם מתחיל ביצוע ההעברה. הלקוח גם מתחייב לשמור על ניקיון כלי הרכב ולא לגרום נזק לציוד שנמצא בכלי הרכב כמו גם לחללי כלי הרכב. הלקוח מודע למחויבותו לנהוג לפי הכללים או לפצות את החברה על כל נזק שהתנהגותו הלא ראויה גרמה לכלי הרכב שלה או לכלי הרכב שהוזמנו על ידה כדי לספק לו את ההעברה שהוזמנה. כמו כן, הלקוח מחויב לצאת לדרך בזמן שהוסכם מראש, אלא אם נסיבות שאינן בשליטתו מונעות ממנו לעשות זאת, כגון הנסיבות שהוזכרו לעיל.

 

תקפות התנאים והמושגים המסחריים

תנאים ומושגים מסחריים אלה תקפים לתקופה בלתי מוגבלת החל מה-13 במרץ 2015. אם תנאים ומושגים אלה משתנים, בהתאם לזכות השמורה לחברה, התנאים והמונחים המסחריים שתקפים ומחייבים את הלקוח הם אלה שהיו תקפים במועד החתימה על החוזה או במועד משלוח אישור רכישת השירות המחייב אל הלקוח.