Με τους γενναιόδωρους όρους και προϋποθέσεις μας, θα αποζημιωθείτε για την ιδιωτική μεταφορά στην Πράγα που σας παρέχει η εταιρεία μας, σε περίπτωση κάποιου γεγονότος ή απρόβλεπτης κατάστασης. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την καλή μεταχείριση των πελατών μας.

Σας εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων αν έχετε ισχυρό λόγο να μην είστε ικανοποιημένοι από την μεταφορική μας υπηρεσία στην Πράγα. Ακόμη και αν δεν έχετε πληρώσει προκαταβολικά για την μεταφορά σας από την εταιρεία μας, και πάλι δικαιούστε αποζημίωσης.

 

Η υπόσχεσή μας

Αν δεν καταφέρουμε να σας παραλάβουμε κατά τη προκαθορισμένη ώρα εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων που είναι πέραν του ελέγχου μας, σύμφωνα με τους όρους μας θα αποζημιωθείτε πλήρως για την αναστάτωση που σας προκλήθηκε. Για να ισχύσει το συγκεκριμένο αίτημά σας, θα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως αν δεν βρείτε τον οδηγό σας στο αεροδρόμιο κατά την προκαθορισμένη ώρα. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το κόστος το οποίο έχετε πληρώσει για το κλείσιμο της μεταφοράς. Όλα τα αιτήματα για επιστροφές χρημάτων και αποζημιώσεις θα πρέπει να γίνονται με e-mail εντός 30 ημερών. Πέραν αυτής της περιόδου δεν δικαιούστε αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, αλλά και πάλι θα ερευνήσουμε την περίπτωσή σας.

 

Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΑΓΑΣ, Inc. που εδρεύει στην οδό Komornická 1982/7 , Πράγα, ΤΚ 160 00, Αρ. ID: 27593622, αποδέχεται αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, και με την υπογραφή ή την τοποθέτηση παραγγελίας ή σύμβασης ή την πραγματοποίηση κρατήσεων δηλώνει ρητή συναίνεση με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στις οποίες η παραγγελία ή σύμβαση παραπέμπει. Ο Πελάτης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν έχει το δικαίωμα να φέρει ή να υπογράψει οποιοδήποτε συμβατικό έγγραφο με την Εταιρεία.

 

Βασικοί Όροι Σύμβασης

Η Εταιρεία – ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΑΓΑΣ, Inc. που εδρεύει στην οδό Komornická 1982/7 , Πράγα, ΤΚ 160 00, Αρ. ID: 27593622, ο οποίος παρέχει τη μεταφορά υπό αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Ο Πελάτης – ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας με βάση της παραγγελίας ή σύμβασης

Η Υπηρεσία/Μεταφορά – Μεταφορά ή διαμεσολάβηση μεταφοράς για τον Πελάτη, που παρέχεται ή είναι υπό τη μεσολάβηση της Εταιρείας

 

Τρόποι Παραγγελίας

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή της προ-παραγγελίας· ωστόσο, εάν χρειάζεστε ένα όχημα αμέσως, συνήθως είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα αυτοκίνητο μέσα σε 15 λεπτά. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου δημιουργείται αυτόματα ο λογαριασμός σας, και έπειτα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.

 

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού και να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας μεταφοράς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών ασφαλείας, πριν από τη μεταφορά. Ο Πελάτης αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μην βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τις εγκαταστάσεις του μεταφορέα και να διατηρήσει σε τάξη το αυτοκίνητο. Όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, ο Πελάτης έχει επίγνωση της ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τις ενέργειες του/της στην Εταιρεία ή τον εντεταλμένο μεταφορέα.
Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να επιβιβάζεται στο μέσο μεταφοράς εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, εκτός εάν η αντικειμενική πραγματικότητα τον αποτρέπει από το να επιβιβαστεί στο μέσο μεταφοράς εγκαίρως, για παράδειγμα για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

Ισχύς Όρων και Προϋποθέσεων

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για περίοδο αορίστου χρόνου ξεκινώντας από 1 Ιουνίου 2013. Σε περίπτωση αλλαγών σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, που θα διατίθενται αποκλειστικά από την Εταιρία, ο Πελάτης θεωρείται ότι δεσμεύεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στην έκδοση που ίσχυε κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, ή της έγκυρης παραγγελίας που είχε σταλεί ή τοποθετηθεί.