Με τους γενναιόδωρους όρους και προϋποθέσεις μας, θα αποζημιωθείτε για την ιδιωτική μεταφορά στην Πράγα που σας παρέχει η εταιρεία μας, σε περίπτωση κάποιου γεγονότος ή απρόβλεπτης κατάστασης. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την καλή μεταχείριση των πελατών μας.

Σας εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων αν έχετε ισχυρό λόγο να μην είστε ικανοποιημένοι από την μεταφορική μας υπηρεσία στην Πράγα. Ακόμη και αν δεν έχετε πληρώσει προκαταβολικά για την μεταφορά σας από την εταιρεία μας, και πάλι δικαιούστε αποζημίωσης.

 

Η υπόσχεσή μας

Αν δεν καταφέρουμε να σας παραλάβουμε κατά τη προκαθορισμένη ώρα εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων που είναι πέραν του ελέγχου μας, σύμφωνα με τους όρους μας θα αποζημιωθείτε πλήρως για την αναστάτωση που σας προκλήθηκε. Για να ισχύσει το συγκεκριμένο αίτημά σας, θα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως αν δεν βρείτε τον οδηγό σας στο αεροδρόμιο κατά την προκαθορισμένη ώρα. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το κόστος το οποίο έχετε πληρώσει για το κλείσιμο της μεταφοράς. Όλα τα αιτήματα για επιστροφές χρημάτων και αποζημιώσεις θα πρέπει να γίνονται με e-mail εντός 30 ημερών. Πέραν αυτής της περιόδου δεν δικαιούστε αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, αλλά και πάλι θα ερευνήσουμε την περίπτωσή σας.

 

Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, Inc. που εδρεύει στην οδό Velvarská 1701/25, Πράγα, ΤΚ 160 00, Αρ. ID: 05907683, αποδέχεται αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, και με την υπογραφή ή την τοποθέτηση παραγγελίας ή σύμβασης ή την πραγματοποίηση κρατήσεων δηλώνει ρητή συναίνεση με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στις οποίες η παραγγελία ή σύμβαση παραπέμπει. Ο Πελάτης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν έχει το δικαίωμα να φέρει ή να υπογράψει οποιοδήποτε συμβατικό έγγραφο με την Εταιρεία.

 

Βασικοί Όροι Σύμβασης

Η Εταιρεία – ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, Inc. που εδρεύει στην οδό Velvarská 1701/25, Πράγα, ΤΚ 160 00, Αρ. ID: 05907683, ο οποίος παρέχει τη μεταφορά υπό αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Ο Πελάτης – ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας με βάση της παραγγελίας ή σύμβασης

Η Υπηρεσία/Μεταφορά – Μεταφορά ή διαμεσολάβηση μεταφοράς για τον Πελάτη, που παρέχεται ή είναι υπό τη μεσολάβηση της Εταιρείας

 

Τρόποι Παραγγελίας

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή της προ-παραγγελίας· ωστόσο, εάν χρειάζεστε ένα όχημα αμέσως, συνήθως είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα αυτοκίνητο μέσα σε 15 λεπτά. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου δημιουργείται αυτόματα ο λογαριασμός σας, και έπειτα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.

 

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού και να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας μεταφοράς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών ασφαλείας, πριν από τη μεταφορά. Ο Πελάτης αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μην βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τις εγκαταστάσεις του μεταφορέα και να διατηρήσει σε τάξη το αυτοκίνητο. Όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, ο Πελάτης έχει επίγνωση της ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τις ενέργειες του/της στην Εταιρεία ή τον εντεταλμένο μεταφορέα.
Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να επιβιβάζεται στο μέσο μεταφοράς εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, εκτός εάν η αντικειμενική πραγματικότητα τον αποτρέπει από το να επιβιβαστεί στο μέσο μεταφοράς εγκαίρως, για παράδειγμα για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

Πληρωμές

Με μετρητά

Όταν η μεταφορά ή άλλη υπηρεσία καταβάλλεται σε μετρητά, ο Οδηγός ή ο εκπρόσωπος της εταιρείας δέχεται μόνο τσεχικές κορόνες (CZK) και νομίσματα που είναι προαιρετικά κατά τη διαδικασία της κράτησης, δηλαδή λίρα Αγγλίας (GBP), Ευρώ (EUR), αμερικανικό δολάριο (USD), και άλλα. Οι πληρωμές σε μετρητά σε ξένα νομίσματα βασίζονται στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της Τσεχικής κορώνας κατά την ημέρα της μεταφοράς που ορίζεται από την Εταιρεία και όχι στη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημέρα της κράτησης.

Με κάρτα πληρωμής

Εάν ο πελάτης πληρώνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου ή απευθείας στον Οδηγό ή τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, η πληρωμή μπορεί να γίνει στα παρακάτω νομίσματα – CZK, EUR, GBP, USD και με κάρτες των οποίων τα λογότυπα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εάν ένας Πελάτης πληρώσει ηλεκτρονικά εκ των προτέρων και ο Οδηγός ή ο εκπρόσωπος της Εταιρείας έχει ενημερωθεί σχετικά με την πληρωμή, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση απόδειξης πληρωμής, κ.λ.π., για παράδειγμα.

Με τραπεζικό έμβασμα

Η πληρωμή με τιμολόγιο (μέσω τραπεζικού εμβάσματος) είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να πληρωθεί κάποιο προτιμολόγιο προτού εκτελεστεί η παραγγελία· ειδάλλως, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία. Τα τιμολόγια μπορούν να εκδοθούν μόνο στα ακόλουθα νομίσματα – CZK, ΕΥΡΩ, USD, ή GBP. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται για τους ξένους πελάτες με τιμή μεταφοράς μικρότερη από 5.000 CZK, η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει τέλη διεκπεραίωσης 200 CZK για την παραλαβή εξωτερικών πληρωμών.

 

Φορολογικά έγγραφα, αποδεικτικό παραλαβής πληρωμής (προκαταβολή)

Για τις πληρωμές που γίνονται απευθείας στον Οδηγό (με κάρτα πληρωμής ή με μετρητά), ο Οδηγός θα δώσει στον Πελάτη μια απόδειξη παραλαβής της πληρωμής (συνήθως ένα απλοποιημένο φορολογικό έγγραφο) την ημέρα της μεταφοράς. Για πληρωμές μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, θα αποσταλεί η απόδειξη παραλαβής της πληρωμής της προκαταβολής για την υπηρεσία που παραγγέλθηκε στον Πελάτη. Το τελικό φορολογικό έγγραφο για προκαταβολή που πληρώθηκε ηλεκτρονικά θα εκδοθεί από τον Οδηγό κατά την ημέρα της μεταφοράς. Εάν ένας Πελάτης πληρώσει με τιμολόγιο (μέσω τραπεζικού εμβάσματος), το τιμολόγιο εκδίδεται από την Εταιρεία και η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ. Εάν ένα έγγραφο έχει εκδοθεί άμεσα από τον συμβασιούχο Οδηγό, το φορολογικό έγγραφο ενδέχεται – αλλά δεν είναι απαραίτητο – να περιλαμβάνει ΦΠΑ, ανάλογα με το εάν ο Οδηγός αποδίδει ή όχι ΦΠΑ. Όλες οι τιμές που δίνονται από την Εταιρεία είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εάν ισχύει.

 

Μέθοδος πληρωμής για το ταξίδι της επιστροφής,

Εάν η κράτηση περιλαμβάνει ταξίδι επιστροφή ή μεγαλύτερο αριθμό διαδρομών, ο Πελάτης μπορεί είτε να καταβάλει το συνολικό ποσό σε μία φορά ή να πληρώσει για κάθε ταξίδι ξεχωριστά. Ο Οδηγός θα δώσει στον Πελάτη μια ειδοποίηση πληρωμής / κουπόνι, αναφέροντας το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε. Αν και οι δύο διαδρομές έχουν πληρωθεί, ο Πελάτης θα δείξει το αποδεικτικό πληρωμής / κουπόνι στον Οδηγό στο ταξίδι της επιστροφής.

 

Προκαταβολές

Για παραγγελίες αγοράς για τις οποίες η παραλαβή είναι έξω από την Πράγα και για επιλεγμένες λιμουζίνες (π.χ. Hummer H200, Lincoln, ή Mercedes S), εκδρομές, και παραγγελίες κυρίως για μεγαλύτερες ομάδες, η Εταιρία μπορεί να απαιτήσει την καταβολή της προκαταβολής που θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα της επιβίβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη αν χρειάζεται να πληρώσει προκαταβολή και την πιθανή μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση που η απαιτούμενη προκαταβολή δεν καταβληθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς αποζημίωση.

 

Αλλαγές στην κράτηση και προϋποθέσεις ακύρωσης

Συνήθεις μεταφορές

Εάν ένας Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει ή να ακυρώσει την κράτηση για κάποιο λόγο, ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήση της διεπαφής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας – http://www.prague-airport-shuttle.cz/, στέλνοντας ένα e-mail ή μέσω τηλεφώνου πριν την αναχώρηση – τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ώρα της παραλαβής. Αν ο Πελάτης έχει ήδη πληρώσει για τη μεταφορά και ακυρώσει τη μεταφορά εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, η Εταιρεία θα επιστρέψει ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή δεν θα εκδώσει τιμολόγιο για την υπηρεσία.

Μεταφορά με σημείο παραλαβής έξω από την Πράγα

Αλλαγές σε και ακύρωση των μεταφορών που έχουν σημείο παραλαβής εκτός της Πράγας υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους ακύρωσης. Η ακύρωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, διαφορετικά η Εταιρεία χρεώνει ένα 100% τέλος ακύρωσης. Ο λόγος για την εφαρμογή 100% τέλους ακύρωσης είναι ότι όλα τα έξοδα έχουν γίνει για την ήδη παραγγελθείσα και μη ακυρωμένη μεταφορά από την Εταιρεία.

Λιμουζίνες

Οι όροι ακύρωσης εκτός από εκείνους για τις συνήθεις μεταφορές ισχύουν για αλλαγές και ακυρώσεις σε λιμουζίνες (όπως Lincoln, Hummer και Mercedes S class). Η κράτηση πρέπει να ακυρωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, διαφορετικά η Εταιρεία χρεώνει ένα 100% τέλος ακύρωσης. Ο λόγος για την εφαρμογή 100% τέλους ακύρωσης είναι ότι όλα τα έξοδα έχουν γίνει για την ήδη παραγγελθείσα και μη ακυρωμένη μεταφορά από την Εταιρεία.

Ξεναγήσεις, κρουαζιέρες, εκδρομές και άλλες υπηρεσίες

Η κράτηση πρέπει να ακυρωθεί τουλάχιστον δύο ώρες πριν το προγραμματισμένο ταξίδι, διαφορετικά η Εταιρεία χρεώνει ένα 100 % τέλος ακύρωσης. Για μεγαλύτερες ομάδες ή κρατήσεις όπου απαιτείται πληρωμή προκαταβολής, η κράτηση πρέπει να ακυρωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη, διαφορετικά η Εταιρεία χρεώνει ένα 100% τέλος ακύρωσης. Ο λόγος για την εφαρμογή 100% τέλους ακύρωσης είναι ότι όλα τα έξοδα έχουν γίνει για την ήδη παραγγελθείσα και μη ακυρωμένη υπηρεσία από την Εταιρεία.

 

Επιστροφή χρημάτων- αποζημίωση

Εάν ένας Πελάτης ακυρώσει μια υπηρεσία που έχει προπληρώσει ηλεκτρονικά και δικαιούται επιστροφής χρημάτων, τα χρήματα θα επιστραφούν αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, όλες οι αιτήσεις για επιστροφή των χρημάτων και αξιώσεις αποζημιώσεως, αν υπάρχουν, πρέπει να γίνουν γραπτώς ή μέσω e-mail εντός 30 ημερών. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ο Πελάτης δεν έχει καμία αξίωση για επιστροφή χρημάτων (αποζημίωση). Κάθε καταγγελία Πελάτη, πάντως, ωστόσο θα απορριφθεί επίσης σε αυτή την περίπτωση. Η αποζημίωση για τυχόν ζημίες/αναστάτωση που προκλήθηκε περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσό που ισούται με την τιμή της μεταφοράς για κάθε κράτηση αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000 CZK.

 

Καταγγελίες

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία για το χειρισμό των καταγγελιών. Αν ο Πελάτης θέλει να κάνει μια αξίωση για αποζημίωση ζημιών, η Εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν μπορεί να βρει τον Οδηγό ή έχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με μια συγκεκριμένη υπηρεσία που παρήγγειλε, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία αμέσως τηλεφωνικά χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί αμέσως ή στον απαιτούμενο βαθμό, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία για το γεγονός αυτό μέσω e-mail ή γραπτώς και να παρέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία. Στη συνέχεια, η καταγγελία θα διερευνηθεί το συντομότερο δυνατόν, συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες.

 

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Οδηγού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και γενικά να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τις μεταφορές. Ο Πελάτης αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ασφαλείας, πριν την εκτέλεση της μεταφοράς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μην προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό του μεταφορέα και των χώρων μεταφοράς με οποιοδήποτε τρόπο, και να το διατηρεί καθαρό. Ο Πελάτης γνωρίζει τις ευθύνες του για τις ζημίες που προκαλεί στην Εταιρεία ή στον παραγγελθέντα μεταφορέα εξαιτίας της συμπεριφοράς του Πελάτη αν παραβιαστούν οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις. Επιπλέον, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει το ταξίδι στο συμφωνημένο χρόνο έναρξης, με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου αυτό δεν εφικτό λόγω παραγόντων πέραν του ελέγχου του, όπως τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Εγκυρότητα των εμπορικών όρων και προϋποθέσεων

Αυτοί οι εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για περίοδο αορίστου χρόνου ξεκινώντας από 13 Μαρτίου 2015. Αν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αλλάξουν, καθώς η Εταιρία επιφυλάσσεται, οι εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις στην έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης ή της αποστολής έγκυρης παραγγελίας είναι δεσμευτικοί για τον Πελάτη.