Нашите благоприятни условия на ползване позволяват да бъдете компенсирани в случай на непредвидени обстоятелства. Нищо не е по-важно за нас от това клиентите ни да се чувстват добре.

Гарантираме, че ще Ви върнем парите, ако имате основателна причина да не сте доволни от транспортните ни услуги в Прага. Дори и да не сте платили предварително за превоза си, все пак ще имате право на обезщетение.

Нашето обещание

Ако не успеем да Ви качим в уговореното време поради непредвидени обстоятелства, които са извън нашия контрол, ние ще Ви компенсираме за неудобството, съгласно нашите условия. За да имате легално право на обещетение, незабавно се свържете с нас, ако не можете да намерите Вашия шофьор, когато пристигнете на летището в посоченото време. Моля, имайте предвид, че ние няма да изплатим обещетение, по-голямо от стойността на превоза, който сте резервирали. Всички искове за обещетения и компенсации трябва да бъдат направени в рамките на 30 дни (по имейл). След този период няма да имате право на обещетения/компенсации, но ние все пак ще разследваме жалбата Ви.